Gemeente Groningen start met Bewegingsonderwijs in het water

GRONINGEN- Sinds dit schooljaar 2015–2016 is de gemeente Groningen, samen met een aantal scholen, in de drie gemeentelijke zwembaden gestart met ‘Bewegingsonderwijs in het water’. Basisschoolkinderen uit de bovenbouw komen op de fiets naar het zwembad en krijgen les in diverse zwemslagen als borstcrawl en schoolslag, reddingszwemmen, snorkelen en waterpolo. Elke groep krijgt zes zwemlessen, één uur per week. Op donderdag 28 januari woont wethouder Paul de Rook in sportcentrum Kardinge een les ‘Bewegingsonderwijs in het water’ bij. 

In 2010 heeft de gemeente, als onderdeel van het gemeentelijk bezuinigingspakket, besloten om het schoolzwemmen af te schaffen. Bij het schoolzwemmen waren vooral de kosten voor busvervoer van de kinderen uit de groepen 4 en 5 erg hoog. De uren waarop er vroeger schoolzwemmen werd gegeven zijn nog steeds beschikbaar, evenals een deel van het personeel van de Werkmaatschappij Sport en Recreatie (WSR). Doordat er les wordt gegeven aan kinderen uit de bovenbouw kunnen kinderen op de fiets naar de zwembaden komen. In samenwerking met de WSR is het gelukt om de lessen binnen de bestaande budgetten aan te bieden.

Het schoolzwemmen was vooral gericht op het behalen van het zwemdiploma. Het bleek echter dat meer dan 80% van de kinderen al een zwemdiploma had. In 2013 heeft de gemeente een vangnetregeling opgezet voor kinderen die niet de financiële middelen hebben om zwemlessen te volgen. Daarmee worden kinderen ondersteund om te leren zwemmen. Er wordt volop gebruik gemaakt van de vangnetregeling en het percentage kinderen dat een diploma haalt is gestegen.

Studenten van het Hanze Instituut voor Sportstudies (HIS) deden onderzoek naar de zwemvaardigheid van Groningse kinderen in de groepen 6, 7 en 8 en concludeerden dat kinderen in deze groepen minder zwemvaardig worden. Als er in vrije tijd gezwommen wordt, dan wordt er gespeeld en niet actief gewerkt aan de zwemvaardigheid. “Zwemmen kun je verleren”, aldus de onderzoekers.

Daarom biedt de gemeente nu, vanuit Bslim, kinderen binnen het basisonderwijs aan om de zwemvaardigheid te versterken. Dit is van groot belang voor de veiligheid van de kinderen. Daarnaast is zwemmen een bewegingsvorm die voor alle kinderen van belang is om mee te kunnen doen in het sociale netwerk.