Centrum Veilig Wonen wil bevingsschade gaswinning sneller herstellen

EEMSMOND-aardbevingGRONINGEN- Centrum Veilig Wonen gaat een deel van de schades die zijn veroorzaakt door aardbevingen als gevolg van gaswinning sneller herstellen. Streven is om deze schades binnen vijf werkdagen aan te pakken. Deze nieuwe aanpak start op 1 februari onder de naam Versneld Herstel. Centrum Veilig Wonen hoopt met dit aanbod dat meer schademelders kiezen voor een snel herstel in plaats van uitbetaling. Door te kiezen voor Versneld Herstel wordt schade door een erkende aannemer gerepareerd en kunnen mogelijke discussies over vervolgschades worden voorkomen.

 Start herstel binnen vijf werkdagen na melding
Wanneer een bewoner een schade meldt, wordt direct beoordeeld of de schade in aanmerking komt voor Versneld Herstel. Vooral schades die een korte hersteltijd hebben, komen voor Versneld Herstel in aanmerking. Te denken valt aan stuc-, schilder- en metselwerk wat binnen één of twee dagen verholpen kan worden. Wanneer een schade-expert de schade geschikt acht voor de snelle aanpak en de bewoner hieraan wil meewerken, plant Centrum Veilig Wonen het herstel in. Binnen vijf werkdagen na de melding start het herstel van de schade. Omvangrijke of complexe schades zijn niet geschikt voor Versneld Herstel.

Bewoner heeft geen omkijken naar het herstel
Met de nieuwe aanpak wil Centrum Veilig Wonen het herstelproces vriendelijker maken voor bewoners. Het belangrijkste voordeel voor de bewoner is dat deze snel van zijn schade af is. Bovendien zorgt Centrum Veilig Wonen ook dat de bewoner zo weinig mogelijk omkijken heeft naar de reparatie. ‘Uiteraard kan de bewoner hinder ondervinden van de werkzaamheden. We willen het de bewoner echter zo makkelijk mogelijk maken’, licht algemeen directeur Peter Kruyt van Centrum Veilig Wonen toe.

Klein beginnen
Bewoners kunnen zich niet aanmelden voor Versneld Herstel. ‘Vanaf 1 februari herstellen we een beperkt aantal schades met Versneld Herstel. We willen ervaren hoe deze werkwijze in de praktijk uitpakt. Als dit positief blijkt te zijn, willen we Versneld Herstel steeds verder uitbreiden, zodat een groot deel van de schades snel hersteld kan worden’, aldus Peter Kruyt.

Net als bij de reguliere herstelwerkzaamheden wordt ook bij Versneld Herstel gebruikgemaakt van erkende vakmensen uit de regio.

Meer informatie over Versneld Herstel is te vinden op www.centrumveiligwonen.nl/versneldherstel