Gemeente Haren gaat samenwerken met UMCG, Hanzehogeschool en RUG in nieuw project over jeugdhulp

GRONINGEN- RUGHAREN- De gemeente Haren is een samenwerkingsverband aangegaan met het UMCG, de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen in een nieuwe project rondom jeughulp: Druk & Dwars. Het project Druk & Dwars biedt ouderbegeleiding voor ouders van drukke kinderen tussen de 4 en 12 jaar waarbij vooralsnog geen medicatie wordt ingezet. Ouders kunnen zich inschrijven voor een twee maanden durende kosteloze groepscursus. Hierover wordt op 1 februari een informatieavond gehouden in het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Mellenssteeg 16 in Haren. De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur en deelname is kosteloos.

Waarom Druk & Dwars?
De Gezondheidsraad concludeerde vorig jaar dat druk gedrag steeds sneller en vaker ADHD genoemd wordt, terwijl het gedrag van de kinderen in Nederland in de afgelopen decennia niet is veranderd. ADHD wordt vaak neergezet als een aangeboren biologische hersenstoornis, waarbij medicatie de beste oplossing is. Druk & Dwars wil hulp bieden zonder medicatie. Want onnodige psychiatrische labels en behandelingen kunnen kinderen schaden. Daarnaast is het niet meer te betalen als we steeds meer kinderen voor steeds mildere problematiek in de dure specialistische zorg gaan behandelen. Ten slotte leidt het steeds ruimer toepassen van psychiatrische classificaties er toe dat kinderen met de meest ernstige problemen zorgtekort dreigen te krijgen. Want deze kinderen staan op wachtlijsten terwijl dure specialistische tijd en zorg naar kinderen gaan die het eigenlijk niet nodig hebben.

Druk & Dwars: hoe werkt het?
Druk & Dwars is bedoeld om de omgeving van het kind te versterken door ouders en leerkrachten handvatten te bieden in het gedrag van het kind. Pas als deze hulp onvoldoende blijkt wordt een gezin doorverwezen naar specialistische zorg, voor psychiatrische diagnostiek en behandeling.

Kosteloze groepscursus
In 2016 kunnen ouders van de gemeente Haren zich via de website van het project (www.drukendwars.nl) inschrijven voor een twee maanden durende kosteloze groepscursus. Tijdens wekelijkse bijeenkomsten van maximaal vier ouderparen en twee hulpverleners, krijgen ouders handvatten en oefenen ze in het omgaan met druk en dwars gedrag van kinderen. Ook scholen kunnen deelnemen aan het project waarbij leerkrachten een (eveneens kosteloze) training krijgen.