Bodemsanering Marktstraat Winschoten van start

WINSCHOTEN- Vrijdag 5 februari om 12.30 uur verrichten gedeputeerde Nienke Homan en wethouder Ricky van den Aker de officiële starthandeling van de sanering van de verontreinigde grond bij de panden aan de Marktstraat 10-14 in Winschoten. De versnelde aanpak van deze locatie is mogelijk door het project “Aanpak spoed bodemsanering” en is noodzakelijk om mogelijke risico’s voor de gezondheid van bewoners door de verontreiniging van de grond en het grondwater onder hun woningen te voorkomen. Deze bodemverontreiniging is veroorzaakt door bedrijven die vroeger op deze locatie gevestigd waren.

Na een melding over verontreinigd kraanwater zijn in opdracht van de provincie meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd en is de waterleiding voorafgaande aan de sanering door Waterbedrijf Groningen vervangen. Waarschijnlijk is benzine en diesel gelekt en gemorst door de oliehandel en het tankstation die vroeger op deze locatie gevestigd waren. Uit de onderzoeken bleek dat sanering van deze bodemverontreiniging met spoed nodig was, om toekomstige risico’s voor de gezondheid van de bewoners uit te sluiten. De werkzaamheden duren tot eind juni 2016. Tijdens de grondsanering zal de Marktstraat en de splitsing Marktstraat/Beertsterstraat een aantal weken gestremd zijn voor gemotoriseerd verkeer.