Henk Bakker benoemd tot waarnemend burgemeester van Bedum

BEDUM- Henk Bakker wordt van 16 februari tot en met 31 december 2016 waarnemend burgemeester van de gemeente Bedum. Dat heeft commissaris van de Koning Max van den Berg op verzoek van en na overleg met de fractievoorzitters van de gemeente besloten. De heer Bakker gaat per 1 januari 2017 met pensioen. De gemeentelijke herindeling was aanleiding om de heer Bakker te vragen nog wat langer te blijven. Afhankelijk van het verloop van de herindeling wordt daarna opnieuw een waarnemer benoemd. De heer Bakker heeft woensdag 3 februari de vereiste eden afgelegd in bijzijn van de commissaris van de Koning.

Henk Bakker (1952) is lid van het CDA. Hij was hiervoor burgemeester van Bedum en daarvoor gemeentesecretaris van Groningen.

Herindeling

Na het verschijnen van het eindrapport van de visitatiecommissie ‘Bestuurlijke Toekomst Groningen’ (rapport Jansen) werd duidelijk dat alle gemeenten in de provincie Groningen nadenken over gemeentelijke herindeling. Aangezien er een reële kans is op een gemeentelijke herindeling, is de benoeming van een benoemde burgemeester voor de periode van 6 jaar dan niet meer mogelijk. Om deze reden is besloten de vacature van burgemeester nu niet open te stellen.