Nachtdialyse voor patiënten met chronisch nierfalen in Groningen

GRONINGEN- Voor patiënten die overdag de handen vrij willen hebben, heeft Dialyse Centrum Groningen (DCG) sinds deze week de nachtdialyse uitgebreid. Patiënten met chronisch nierfalen komen om de dag ’s avonds naar de locatie in Groningen voor hun dialysebehandeling. Tijdens de behandeling slapen ze. Overdag blijft tijd over voor werk, hobby’s of het bezoeken van familie en vrienden.

DCG biedt al langere tijd nachtdialyse aan. Om meer aan te sluiten op de wensen van de patiënt is sinds deze week ruimte voor 12 personen. Eerder dialyseerden nog 10 patiënten ’s nachts. Voor de nieuwe plekken hebben zich al geïnteresseerden aangemeld. DCG vindt het belangrijk om aan te sluiten op het leven van de patiënt. De uitbreiding van de nachtdialyse is daar een nieuwe stap in. Er wordt gekeken of in de toekomst nog verder kan worden uitgebreid.

Verbeteringen
Voor de nachtpatiënten verbeteren ook de faciliteiten op het centrum. In eerste instantie dialyseerden de patiënten op één zaal. Nu is een tweede zaal in gebruik genomen. Daardoor hebben de patiënten meer privacy en rust tijdens het slapen. De poli-afspraken met de arts, verpleegkundige, diëtist en maatschappelijk werker zijn beter op elkaar afgestemd en door patiënten vrijer in te plannen, waardoor ze deze beter kunnen inpassen in hun eigen agenda.

Dialyse thuis en in het centrum
Het DCG bestaat zestien jaar. Het centrum bouwt echter op 45 jaar kennis en ervaring in de dialysezorg. Het DCG behandelt in totaal zo’n 220 dialysepatiënten. De meeste patiënten krijgen hemodialyse in het centrum of thuis, waarbij hun bloed meerdere keren per week door een dialyse-apparaat wordt gefilterd. Daarnaast bestaat peritoneale dialyse. Hierbij worden met spoelvloeistof via het buikvlies afvalstoffen uit de bloedbaan gehaald.