Oldambt organiseert informatie-avond over dementia-App

OLDAMBT- Op woensdag 24 februari a.s. organiseert de gemeente Oldambt een informatie-avond over de zogenaamde dementia-App in Halte Democratie, Havenkade-West 3 in Winschoten. Voor de bijeenkomst worden professionele hulpverleners, zoals medewerkers thuiszorg, casemanagers en huisartsen uitgenodigd. Pieter Hasenaar, een van initiatiefnemers en ontwikkelaars van de app, zal deze avond uitleg geven over het belang en de voordelen van de dementia-App en de applicatie demonstreren.

In Nederland zijn er op dit moment ruim 260.000 mensen met de diagnose dementie.
De verwachting is dat dit aantal de komende jaren sterk zal toenemen. Gevolg is dat steeds meer mensen te maken krijgen met dementie. Enerzijds omdat men zelf de ziekte ontwikkelt, anderzijds krijgen mensen in hun directe omgeving er mee te maken. Steeds meer mensen – met name familieleden – komen daardoor in de rol van mantelzorger, omdat zij voor een deel de zorg voor de dementerende op zich nemen. Die zorg kan een behoorlijke belasting betekenen.

Introductie dementia-App
Omdat ook in Oldambt het aantal mensen met dementie toeneemt, heeft het college van B & W onlangs besloten om (beginnende) dementerenden en mantelzorgers ondersteuning te bieden door het aanbieden van de zgn. dementia-App. Een applicatie die het patiënten en hun mantelzorgers aanzienlijk makkelijker maakt om te gaan met de ziekte in het dagelijks leven.

De gebruiksvriendelijke app helpt bij het ontzorgen van mensen met dementie en hun directe omgeving door de eenvoudige wijze van communiceren. Ook worden afspraken en dagelijkse bezigheden van de dementerende permanent zichtbaar gemaakt, kan de ontwikkeling van de ziekte goed worden gemonitord. Met de dementia-App worden mensen met dementie ondersteund en begeleid door deze ‘digitale cirkel’ om hen heen zoals mantelzorgers, familie en professionele zorgverleners. Doel is dat de dementerende langer thuis kan blijven wonen als deze daarbij worden ondersteund door mantelzorger en de dementia-App. Daarmee is de applicatie een belangrijke aanvulling op hulp van mantelzorgers aan mensen met dementie.
Ontwikkeling van de applicatie
De dementia-App is ontwikkeld door twee ondernemers die in hun familie werden geconfronteerd met dementie. Bij de ontwikkeling ervan werd nauw samengewerkt met onder