Gemeente Groningen in actie tegen woonoverlast, radicalisering en motorbendes

GRONINGEN – Het definitieve plan voor de binnenstad met een busloze Grote Markt. Een veiligheidsplan met maatregelen tegen motorclubs en radicalisering in Groningen. En voorstellen om woonoverlast in de Stad aan te pakken. Zomaar enkele onderwerpen die woensdag 10 februari op de agenda staan van twee commissies van de Groningse gemeenteraad.

Het Jaarplan Integrale Veiligheid over onder meer de zogeheten outlaw motorcyclegangs en radicalisering komt aan de orde in de commissie Financiën en Veiligheid die om 13.00 uur begint. In die commissie gaat het ook over een initiatiefvoorstel van de PvdA om woonoverlast aan te pakken. ‘s Middags om 16.30 uur begint de commissie Beheer en Verkeer over de definitieve versie van de binnenstadsvisie ‘Bestemming Binnenstad’: meer ruimte voor fietsers en voetgangers in de binnenstad en een einde aan de bushaltes op de Grote Markt. Deze twee openbare vergaderingen zijn in de oude raadzaal van het stadhuis. Ze zijn ook online live te volgen via de website van de gemeenteraad: groningen.nl/gemeenteraad. Daar zijn ook de precieze agenda’s en nota’s te vinden. De ‘s avonds geplande raadscommissie Werk en Inkomen vervalt.

Gewelddadig jihadisme

In de commissie Financiën en Veiligheid wil burgemeester Peter den Oudsten met de gemeenteraad in gesprek over onder meer het Jaarplan Integrale Veiligheid. Dat gaat over bijvoorbeeld huiselijk geweld, inbraken, alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Nieuwe beleidsprioriteiten zijn motorclubs en radicalisering. De burgemeester wil voorkomen dat outlaw motorcyclegangs of daaraan gelieerde supportclubs vaste voet aan de grond krijgen in bestaande horecabedrijven of buurtgebouwen of een nieuw clubhuis kunnen beginnen. Bij radicalisering gaat het onder meer om preventie door het vergroten van de weerbaarheid van kwetsbare groepen tegen de ideologie van gewelddadig jihadisme.

Ook komt in deze commissie het initiatiefvoorstel van de PvdA over een betere aanpak van woonoverlast aan de orde. Initiatiefnemer Maarten van der Laan wil meer aandacht op aanpassing van gedrag van de veroorzakers van overlast. “Slachtoffers van overlast moeten in Groningen het gevoel hebben dat de instanties er staan voor de Stadjers.”

Bushaltes

’s Middags om 16.30 uur gaat het in de raadscommissie Beheer en Verkeer over de definitieve plannen van het college van burgemeester en wethouders voor de Groningse binnenstad. In juni 2015 stelde de gemeenteraad al de hoofdlijnen van de plannen vast. Toen al werd duidelijk dat geopteerd werd voor het laten vervallen van de bushaltes op de Grote Markt ten gunste van fietsers en voetgangers. SP en Stadspartij stemden tegen uit zorg over de bereikbaarheid van de binnenstad voor ouderen, zorgbehoevenden en blinden en slechtzienden.

Na een inspraakperiode heeft het college de plannen op een aantal punten veranderd. Zo blijven fietsers in de Oosterstaat welkom. Om de binnenstad ook voor ‘anders mobielen’ bereikbaar te houden, onderzoekt de gemeente drie alternatieven: de Binnenstadsbus (een systeem van kleine pendelbussen), de SunShuttle (een elektrisch treintje) en de Snap-Cab (een elektrische fietstaxi of golfkar). “Bekend is dat niet alle vormen van alternatieve vervoerswijzen door alle partijen als een volwaardige oplossing wordt gezien”, aldus B&W.