Provincie Groningen subsidieert ammoniaksensor en managementadvies

GRONINGEN – De bedrijven MadLogic BV en Jester BV krijgen een subsidie van 57.500 euro van de provincie Groningen voor het ontwikkelen van een digitaal platform voor strategisch managementadvies.

Voor het project Aquammonia is ruim 108.000 euro subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen van een sensor die op afstand de hoeveelheid ammoniak in water kan meten. Het project is een samenwerking van de Hanzehogeschool en de bedrijven BioTransfer en SenzAir. De projecten leveren samen ruim vijftien banen op.

In het project ‘Strategy Toolstore’ werken de bedrijven MadLogic BV en Jester BV samen. Hiermee kunnen bedrijven tegen betaling zelf strategische analyses uitvoeren en daarmee hun organisatie verbeteren. Dit platform is bedoeld voor kleinere mkb-bedrijven die vaak onvoldoende geld hebben om strategische adviseurs in te huren. Als het platform op de markt komt, levert dat op termijn ongeveer zes arbeidsplaatsen op. MadLogic ontwikkelt vernieuwende oplossingen voor de zakelijke markt, door serious gaming te combineren met bedrijfsanalyse. Een serious game is een spel, waarmee je op een speelse manier kunt leren. Nadat de applicatie is ontwikkeld, gaat MadLogic deze samen met Jester BV op de markt brengen. Het bedrijf waar MadLogic mee samenwerkt, Jester BV, is een strategieadviesbureau dat in plaats van traditionele consultancy online instrumenten aanbiedt, waarmee bedrijven zelf aan de slag kunnen.

Aquammonia

Het project Aquammonia krijgt een subsidie van ruim 108.000 euro voor het ontwikkelen van een sensor die continu en op afstand de hoeveelheid ammoniak in water kan meten. In dit project werkt de Hanzehogeschool samen met de bedrijven BioTransfer en SenzAir.

Ammoniak

Ammoniak is een giftige stof die vooral via mest in grond- en oppervlaktewater terecht kan komen en zo uiteindelijk ook in ons drinkwater. Nu wordt het drink- en oppervlaktewater vaak gecontroleerd op vervuiling met ammoniak door regelmatig handmatig monsters te nemen, die in het laboratorium worden geanalyseerd. Aquammonia is een systeem, waarmee de concentratie van ammoniak in het water zonder tussenkomst van personen op afstand gemeten en gemonitord kan worden. Dit gebeurt met een chip. Deze nieuwe techniek heeft verschillende voordelen: er kunnen continu metingen verricht worden, het kost weinig energie, weinig vloeistof en weinig personeel, alleen voor het onderhoud.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het technisch haalbaar is om de chip te produceren en dat hier markt voor is. Geïnteresseerde partijen zijn onder meer drinkwaterbedrijven en waterschappen. Naar verwachting gaan er in eerste instantie zo’n 10 à 12 personeelsleden werken in een nieuw op te richten bedrijf, waar de Aquammonia geproduceerd werd.

Innovatief Actieprogramma

De subsidie komt uit het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG). Het IAG is bedoeld voor vernieuwende, ambitieuze samenwerkingsprojecten in de sectoren Healthy Ageing, Biobased Economy, Energie en Transsectorale Innovatie. Met dit subsidieprogramma wil de provincie investeren in vernieuwing, ondernemerschap en concurrentievermogen. Dit moet werkgelegenheid voor onze provincie opleveren. Het vierde programma is in november gestart en loopt tot en met 2017. In totaal is 5,8 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is al 5 miljoen beschikbaar gesteld. Gezien het grote aantal aanvragen worden geen nieuwe inititatieven meer in behandeling genomen.