Niet één grootschalige publiekstrekker Boogplein Winsum

WINSUM – Er komt na het afhaken van de LIDL definitief geen grootschalige publiekstrekker op het Boogplein. Dit is de conclusie na gesprekken die initiatiefnemers Suzan Wierenga en Dimitri Sennema hebben gevoerd met een aantal marktpartijen.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat van de negen benaderde marktpartijen er een aantal niet geïnteresseerd zijn, maar een aantal het Boogplein wel een interessante locatie vinden.

Het ontbreken van één grootschalige publiekstrekker en de interesse van meerdere geïnteresseerden heeft als gevolg dat er nu ingezet wordt op een andere, vooral kleinere invulling van het Boogplein. In plaats van, de in eerste aanvang door de LIDL gewenste, 2.300 m2 richten Suzan Wierenga en Dimitri Sennema zich nu op een vloeroppervlakte tussen de 1.200 en 1.700 m2. Welke ingevuld zal moeten worden door 2, dan wel 3 marktpartijen. Wierenga en Sennema zijn nog in gesprek met een aantal potentiële marktpartijen welke hebben aangegeven daar mogelijk een deel van te willen afnemen. Binnen 4 tot 6 weken moet duidelijk worden of er voldoende interesse is.

Kleinere invulling

De gemeenteraad heeft in oktober 2015 besloten om naast het onderzoek naar een grootschalige publiekstrekker ook een kleinschaliger plan voor te bereiden. Mocht de andere invulling van Suzan Wierenga en Dimitri Sennema niet tot succes leiden, dan wordt bekeken hoe een combinatie van (kleinere) winkels, wonen, recreatie en toerisme op het Boogplein kan komen. Op 23 februari worden de eerste schetsen hiervoor aan de gemeenteraad gepresenteerd. Belangstellenden zijn van harte welkom.