ROC Noorderpoort voldoet aan de eisen van de participatiewet

Stadskanaal Noorderpoort open dag-33

GRONINGEN – Noorderpoort is het als een van de weinige ROC’s gelukt om vorig jaar te voldoen aan het gestelde quotum binnen de Participatiewet. Hiermee is Noorderpoort erin geslaagd om het gewenste aantal uren in te vullen door het aanstellen van medewerkers met een doelgroep indicatie.

Van deze quotum werd maar liefst de helft ingevuld door studenten van Noorderpoort die naast het volgen van hun BBL-opleiding ook betaald werk verrichtten binnen deze ROC.

Banenafspraak Sociaal Akkoord en doelgroep indicatie

Bij een doelgroep indicatie gaat het kortweg om mensen die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimum loon te verdienen. Medewerkers met een indicatie doelgroepenregister krijgen een aangepast takenpakket met daarbij op de werkvloer de nodige praktische ondersteuning. Daarnaast worden ze vaak begeleid door een jobcoach. Denk hierbij aan jongeren die door een handicap niet volledig mee kunnen draaien in het reguliere arbeidsproces of aan mensen die arbeidsongeschikt zijn geraakt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Noorderpoort vindt gelijkwaardigheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen erg belangrijk. Daarom plaatst zij medewerkers met een doelgroep indicatie binnen het reguliere functiebouwwerk, passend bij de functie en taken die ze vervullen. In de praktijk gaat het tot nu toe vooral om diverse taken binnen de facilitaire dienst. Maar ook binnen andere takken van Noorderpoort zijn medewerkers met een doelgroep indicatie actief. Zo is een van de BBL-studenten met een doelgroep indicatie werkzaam als assistent secretarieel medewerker.

Nieuwe quotum voor Noorderpoort

Komend jaar is het doel van Noorderpoort opnieuw het quotum te halen. Het gaat hierbij om een verdubbeling van het aantal uren van 2015. De beschikbare uren worden wederom deels ingezet om studenten die bij ons een diploma hebben gehaald en voldoen aan de doelgroep indicatie een passende werkplek te bieden. Daarbij gaat onze aandacht onder andere uit naar niveau 1 studenten die met succes hun Entree-opleiding hebben afgerond.