Oost-Groningen krijgt impuls van 17,5 miljoen voor economische ontwikkeling

OOST-GRONINGEN – Het nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma voor Oost-Groningen gaat 12 februari officieel van start. De LEADER Actie Groep (LAG) heeft een nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) gemaakt voor de periode 2016-2020. Daarin staan de drie thema’s waar de LAG de komende jaren geld voor beschikbaar heeft: economie, toerisme en leefbaarheid.

LEADER ondersteunt initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties uit de regio’s Oldambt, Veenkoloniën en Westerwolde die bijdragen aan een duurzaam vitale regio. Europa, de zeven gemeenten en de Provincie Groningen dragen elk 3,5 miljoen euro bij en initiatiefnemers moeten zelf 40% op tafel leggen. De komende vijf jaar wordt er dus in totaal 17,5 miljoen euro geïnvesteerd in de economische ontwikkeling van Oost-Groningen.

De koers voor de nieuwe ontwikkelingsstrategie is gezamenlijk bepaald door inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen uit het gebied en bestuurders en ambtenaren van betrokken overheden en wordt dus breed gedragen. De regio is op zoek naar kleine en middelgrote projecten met een structureel, duurzaam karakter. De LAG gaat projecten financieren die na subsidie zelfstandig ‘in de benen blijven’.