Pilotproject €nergiek Toezicht van start in de gemeente Leek

LEEK – De gemeente Leek en de Omgevingsdienst Groningen starten op 18 februari 2016 met het pilotproject €nergiek Toezicht voor tien bedrijven in de gemeente Leek.

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Deze plicht geldt voor bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh elektriciteit verbruiken of jaarlijks een verbruik van 25.000 m3 aan aardgas hebben. In de gemeente Leek gaat het om ongeveer 120 bedrijven met een dergelijk energieverbruik.

Een eerste voorlichtingsbijeenkomst met tien geïnteresseerde bedrijven uit de gemeente Leek wordt gehouden op donderdag 18 februari 2016 in Gasterij Inkies te Midwolde. Hier wordt ingegaan op wat er op de bedrijven af komt qua wetgeving, welke voordelen energiebesparende maatregelen hebben en hoe ze dit kunnen oppakken. Na de bijeenkomst kunnen ze zich aanmelden voor het zogenaamd ontzorgingstraject. Dit houdt in dat allereerst inzicht wordt gegeven in het huidige energieverbruik en de bespaarmogelijkheden. Daarna wordt, samen met gekwalificeerde adviseurs, een plan van aanpak opgesteld. Samen met hen worden de te nemen maatregelen in de tijd weggezet, wordt berekend wat de maatregelen opleveren en wordt ondersteuning en advies geboden bij de aanvraag en beoordeling van offertes.

Deze aanpak biedt de bedrijven alleen maar voordelen. Ze kunnen geld verdienen door minder aan energie uit te geven en professionele ondersteuning inschakelen tegen een scherp tarief. De gemeente en de Omgevingsdienst verwachten dat met deze aanpak de bedrijven de positieve kanten zullen zien en dat er met het ontzorgingstraject minder drempels zijn om te beginnen.

Na de bijeenkomst in Midwolde worden andere bedrijven in de gemeente Leek uitgenodigd aan het project deel te nemen. Later dit jaar volgt voor hen een soortgelijke voorlichtingsbijeenkomst.

Het Project €nergiek Toezicht wordt als pilot in de gemeente Leek gelanceerd om het vervolgens ook in andere gemeenten in de provincie Groningen toe te passen.