D66 Groningen: ‘Huisvesting internationale studenten moet verbeteren’

GRONINGEN – D66-raadslid Koen Castelein roept het college op om vaart te blijven maken met de uitvoering van drie eerdere moties van D66, Student en Stad en de SP om de huisvestingssituatie van internationale studenten in Groningen te verbeteren.

“De oplossing ligt zeker niet alleen bij de gemeente, maar de gemeente moet wel doen wat ze kan. Want het mag niet zo zijn dat internationale studenten op de Groningse woningmarkt bij voorbaat 1-0 achter staan.”

Begin deze week maakten de universiteit Groningen en de Hanze Hogeschool bekend dat ze compensatie gaan betalen aan internationale studenten die een kamer huren in het Diaconessehuis. Per maand ontvangen de internationale studenten 100 Euro totdat het gebouw in juni tegen de vlakte gaat. Kort daarna bracht de Groninger Studenten Bond (GSB) deze week onderzoek naar buiten waaruit blijkt dat veel meer internationale studenten in Groningen structureel te veel voor woonruimte betalen.

Drie moties

Dat de huisvestingssituatie van internationale studenten in Groningen te wensen over laat was al langer bekend. Vorig jaar riep D66 met Student en Stad en de SP de gemeente daarom met drie moties op om maatregelen te nemen. Ten eerste drongen de partijen erop aan om kwaliteitsafspraken te maken met Stichting Studentenhuisvesting, de grootste aanbieder van huisvesting voor internationale studenten. Ten tweede stelden de partijen voor om een Engelstalige website moeten te ontwikkelen waarop internationale studenten alle relevante informatie kunnen vinden over huisvesting in Groningen. Tot slot vroegen zij het college om te onderzoeken of de gemeente huiseigenaars kan verplichten om voor niet-Nederlandstaligen tweetalige huurcontracten te gebruiken.

Vaart maken

D66-raadslid Koen Castelein: “De gemeente is momenteel bezig om deze moties uit te werken. We willen het college via deze weg oproepen om daarmee vaart te blijven maken. En hierbij ook de informatie uit het onderzoek van de GSB mee te nemen. Groningen wil een stad zijn waar iedereen prettig kan wonen. Dan kan het wat D66 betreft niet zo zijn dat internationale studenten bij voorbaat 1-0 achter staan”.