Defensie oefent met straaljagers boven het Lauwersmeergebied, ‘Geluidsoverlast niet uitgesloten’

DE MARNE – Omwonenden van het Lauwersmeergebied kunnen de komende week geluidshinder ondervinden van laagvliegende straaljagers. Defensie gaat oefeningen doen boven het oefenterrein de Marnewaard.

Doel van oefeningen is militairen vanaf de grond te leren aanwijzingen te geven aan de straaljagerpiloten. De training loopt vanaf maandag tot en met donderdag en zal in de middag- en in de avonduren geschieden. Vrijdag staan er alleen overdag oefeningen gepland.

Mensen die teveel overlast ondervinden kunnen hun klachten kenbaar maken aan het Ministerie van Defensie via de website.

 

Foto: ‘Bron- Ministerie van Defensie’