Erfgoedschatten van Menterwolde verenigd in erfgoededucatietraject

MENTERWOLDE – Op dinsdag 23 februari neemt mevrouw Thea van der Veen, wethouder van de gemeente Menterwolde, het eerste exemplaar van de erfgoededucatiemap Menterwolde in ontvangst in het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum in Zuidbroek.

De map is speciaal voor de gemeente Menterwolde samengesteld. Met ‘Erfgoedschatten van Menterwolde’ maken leerlingen van vier tot en met twaalf jaar gedurende hun schoolloopbaan kennis met het regionale culturele erfgoed. Het erfgoedtraject is opgezet door Erfgoedpartners en CultuurClick Groningen in samenwerking met de scholen en de erfgoedinstellingen.

Eén van de programmaonderdelen van dit erfgoedtraject is het programma ‘Station vroeger en nu: Stationsassistent Zuidbroek’. Mevrouw Van der Veen maakt een deel van de les mee die de leerlingen van groep vijf en zes van CBS De Wegwijzer en OBS De Tandem uit Zuidbroek krijgen. Het programma start met een introductiefilmpje. De wethouder ontvangt vervolgens de projectmap. Daarna gaan de kinderen aan de slag met een aantal opdrachten.

Stationsassistent Zuidbroek

‘Station vroeger en nu: Stationsassistent Zuidbroek’ is ontwikkeld voor de leerlingen van de groepen 5 en 6. Dit educatieve programma laat de kinderen kennismaken met de gang van zaken in het Waterstaatstation 3e klasse , het dorpsstation van Zuidbroek, in de periode 1910-1920. Ze worden opgeleid tot assistent van de stationschef en aan de hand van een werkboekje rondgeleid. De kinderen leren onder andere hoe berichten werden verzonden met behulp van de seinsleutel en de morsetaal en hoe een mini-stoommachine werkt. De kinderen ontdekken dat het reizen met de trein vroeger heel anders ging dan nu, temeer omdat het contrast tussen het imposante stationsgebouw met zijn rijke historische uitstraling en de abri op het perron erg groot is.

Ieder jaar naar ander erfgoed

Zes basisscholen uit de gemeente Menterwolde en zes erfgoedinstellingen doen mee met ‘Erfgoedschatten van Menterwolde’. Dit gebeurt door lessen op school en op locatie waarbij er aansluiting is bij de kerndoelen van het onderwijs. Deze erfgoedlessen zijn dus niet extra maar kunnen ‘normale’ lessen vervangen. De acht erfgoedprogramma’s zijn ontwikkeld door verschillende erfgoedinstellingen in de regio, in samenwerking met de basisscholen.

Programma’s

De groepen 1 en 2 bezoeken molen De Noordstar in Noordbroek en verdiepen zich met ‘Het nieuwe oude huis’, een speciaal voor dit project ontwikkeld prentenboek, in het thema huizen/architectuur.

De groepen 3 en 4 gaan naar de Fraeylemaborg (Arm en rijk; leven op de Fraeylemaborg) en naar de kerk in Zuidbroek (Geknipt voor de kerk). De groepen 5 en 6 bezoeken, behalve het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum, ook de Heemtuin in Muntendam (Archeologie: graven in het verleden).

Tenslotte verdiepen de oudste leerlingen van de basisschool zich in de spitse praam Familietrouw en horen zij alles over het leven aan boord van een binnenschip. Ook komen zij erachter dat niet alleen patat uit aardappelen wordt gemaakt maar ook snoep (Schip vol Verhalen en Van aardappel tot snoep, Veenkoloniaal Museum Veendam).

‘Erfgoedschatten van Menterwolde’ is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Erfgoedpartners, de koepelorganisatie voor erfgoedinstellingen in de provincie Groningen, en CultuurClick Groningen, expertisecentrum voor cultuuronderwijs in de provincie Groningen.

Dankzij financiële steun/subsidies van het samenwerkingsverband van Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen (Fonds voor Cultuurparticipatie, de gemeente en de provincie Groningen) was het mogelijk dit project te realiseren. Eerder al ontwikkelden Erfgoedpartners en CultuurClick Groningen erfgoededucatie-trajecten voor de gemeenten Eemsmond, Marum, Leek, De Marne, Slochteren, Stadskanaal, Veendam en Pekela. Hiermee komen jaarlijks 16.000 leerlingen in de provincie, dit is 60%, in aanraking met hoogwaardige erfgoedtrajecten in de eigen omgeving. Trajecten voor andere gemeenten zijn in voorbereiding.