Groningen wil extra kleedkamers op sportpark Corpus den Hoorn

GRONINGEN – Het college van B&W wil een aantal sportvoorzieningen vervangen of renoveren. Onder meer het kunstgrasveld op sportpark Het Noorden moet vervangen worden. Ook ziet het college graag extra kleedkamers gerealiseerd worden op sportpark Corpus den Hoorn.

Daarvoor is extra krediet nodig. Het college heeft daarom de gemeenteraad gevraagd om dit krediet beschikbaar te stellen.

Het krediet is ook bedoeld voor renovatiewerkzaamheden van sportvelden op sportpark de Wijert en voor kleine renovatiewerkzaamheden op de sportparken West-end, de Parrel en Kardinge. Dit gebeurt om er zeker van te zijn dat de natuurgrasvelden bespeeld kunnen worden volgens de onderhoudsnorm.

Met de vervangings- en renovatiewerkzaamheden is in 2016 een totaalbedrag van ruim 1,5 miljoen euro gemoeid. Hiervoor is al geld gereserveerd in het meerjaren vervangingsinvesteringsprogramma Sport van de Werkmaatschappij Sport en Recreatie. De raad bepaalt of de gelden daadwerkelijk beschikbaar komen. Het is mogelijk dat sportverenigingen, door een deel van het werk zelf te doen, gemeentelijk geld overhouden dat ze mogen aanwenden voor andere onderhoudswerkzaamheden.

De gemeente is in overleg met de verenigingen over de gewenste vervangingsinvesteringen in de komende jaren. De voorstellen worden voorgelegd aan de raad die de benodigde kredieten beschikbaar stelt. Voor het college is het belangrijk dat de sportbeoefening veilig, verantwoord en plezierig blijft. Dit zijn volgens B&W ook factoren die mensen stimuleren om te gaan sporten.