Haren gaat in overleg met inwoners over verkeersveiligheid

HAREN – De gemeente Haren organiseert op donderdag 18 februari tussen 18.00 en 21.00 uur een inloopavond in het gemeentehuis over de verkeerssituatie en verkeersdruk rondom het kruispunt van de Kerklaan met de Molenweg/Haren Noord en de fietsroute Plus Groningen – Haren.

Haren denkt na over aanvullende maatregelen voor het verbeteren van de verkeerssituatie op en rondom het kruispunt Kerklaan/Molenweg en in de omgeving van Haren Noord. Een aantal ideeën willen wij deze avond voorleggen. Input en suggesties van inwoners nemen wij graag mee in een verdere uitwerking.

Daarnaast werkt de gemeente Haren samen met de gemeente Groningen, provincie Groningen en de Regio Groningen-Assen aan het verbeteren van de fietsverbinding tussen Haren en Groningen. De route Jachtlaan – Kromme Elleboog – Kerklaan met aansluiting op de Helperzoom wordt opgewaardeerd tot een fietsroute plus. Dit is een hoogwaardige fietsverbinding waarbij extra kwaliteit wordt geboden. Deze route is uitgewerkt tot een schetsontwerp waarbij nog een aantal keuzes gemaakt moeten worden.