Lutherse kerk brengt mis Herman Finkers ten gehore

GRONINGEN – Zondag 13 wordt is de Lutherse kerk in Groningen het toneel van de mis van Herman Finkers. De ‘Missa in honorem Sancti Georgii’ wordt uitgevoerd door kamerkoor Amor Cantandi onder leiding van Luuk Tuinder.

De Twentenaar Finkers trouwde in de St Joriskerk van Almelo en schreef voor die gelegenheid een welluidende mis, die hij later –op verzoek van de KRO- uitbreidde met het Credo. Hij meldt zelf dat zijn gebruik van het Latijn, dat in de ontstaanstijd van deze mis al tanende was, voor hem het geheim en de verbeelding van de tekst juist versterkt. Het muzikale idioom is eerder (laat)romantisch dan modern, en om Finkers nogmaals te citeren: “er zit soms ook een grapje in”.

Aanvang 10:00 uur Lutherse kerk, Haddingestr. 23 Groningen. Geen entree, wel een collecte.