Groninger Belang: “Bemoeienis van de provincie bij gemeentelijke herindeling niet gewenst”

PROVINCIE – De Statenfractie van Groninger Belang zet vraagtekens bij de nieuwe koers die gedeputeerde Brouns wil varen bij de herindeling. De partij is verbaasd dat de lijn “herindeling van onderop” is omgeruild voor een directe regierol van de provincie.

Afgelopen dinsdag bleek dat het college van Gedeputeerde Staten de regie naar zich toetrekt in de herindelingsdiscussie in Noord-Groningen. Gemeenteraden worden daarbij gepasseerd. De argumentatie van de provincie is daarbij dat inwoners onrecht wordt aangedaan doordat hun gemeentebesturen de G7 niet omarmen.

De provincie stelt dat gebiedsopgaven zoals aardbevingen en werkeloosheid één gemeente noodzakelijk maken. De Provincie zet daarom in op vorming van de supergemeente G7 en wil dit onderhands met minister Plasterk regelen waarbij gemeenteraden buiten spel staan.

Groninger Belang ziet in deze move van de provincie een situatie waarbij over de hoofden van de inwoners heen politieke spelletjes worden gespeeld om een gemeente te vormen die door de meerderheid van de inwoners niet wordt gewenst.

Deze nieuwe koers is in volstrekte tegenspraak met de koers die het college van GS in haar coalitieprogramma heeft opgenomen. Daarin staat dat gemeenten zelf aan zet zijn en herindeling van onderop moet komen. Groninger Belang wil opheldering waarom gedeputeerde Brouns afwijkt van het coalitieprogramma dat nog geen jaar oud is. Betekent dit dat herindeling in de provincie van onderop mag komen zolang de uitkomst de provincie bevalt?

Gedeputeerde Brouns gaf begin februari nog aan dat tijdsdruk bij herindeling niet zo belangrijk was, en nu stelt diezelfde gedeputeerde dat er in Noord-Groningen geen tijd verloren mag gaan en hij daarom de regie grijpt. Groninger Belang wil weten wat deze enorme ommezwaai teweeg heeft gebracht.

Het lijkt complete willekeur te zijn waaraan gemeenten moeten voldoen in het herindelingsspel. Groninger Belang wil dan ook weten wat de onderbouwing van GS is bij de gewenste grootte van Gemeenten.

Groninger Belangt roept de gedeputeerde dan ook op zich te bezinnen op zijn koers. Groninger Belang heeft schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp aan het college van GS.