Haren en ProRail hebben meer tijd nodig voor nieuw station

HAREN – Haren heeft de planning voor de realisatie van het nieuwe station aangepast. De gemeente verwachtte het station in 2017 in gebruik te kunnen nemen. Dit bleek te optimistisch.

Gaandeweg de voorbereidingen bleek dat deze ambitieuze planning te krap was. De start van de werkzaamheden staat nu gepland voor eind 2017/begin 2018.

De gemeente Haren maakt hiertoe een bewuste keuze in nauw overleg met ProRail: de uitvoerder van de werkzaamheden en daarmee een belangrijke partner in dit project. Beide partijen willen werken op basis van goede, heldere afspraken, duidelijke verantwoordelijkheden en een haalbare planning. Door de planning aan te passen en daarmee meer tijd te nemen voor het project kan beter aan deze wens worden voldaan. Kwaliteit staat hierbij voor beide partijen voorop.

Station Haren verbindt

Met het project ‘Station Haren Verbindt’ is een totale investering van bijna twaalf miljoen euro gemoeid. Rond de acht miljoen euro hiervan is bestemd voor de realisatie van de tunnel en het moderniseren van het station. De gemeente Haren, NS, Regio Groningen-Assen, provincie Groningen en Prorail nemen een groot deel van de totale investering voor hun rekening.

Daarnaast draagt ook het Rijk bij in de vorm van subsidies. Deze gelden maken het tezamen mogelijk om het gehele stationsgebied aan te pakken, waaronder de realisatie van de tunnel, de modernisering van het station, een nieuw P+R-terrein, de pleinen en het openbaar gebied.