Wantrouwen Dorpsraden in Oldambt aangaande windpark N33 groeit

OLDAMBT – Minister Kamp van Economische Zaken is van plan een mega-windmolenpark uit grond te timmeren in de gemeente Oldambt. Om dat te bespoedigen heeft de minister een coördinator, Emme Groot, aangesteld die met de partijen in gesprek gaat.

Volgens de Dorpsraden van de omliggende dorpen en Stichting Oldambt Windmolenvrij faalt de coördinator in zijn aanpak, waardoor de teleurstelling en het wantrouwen groeit. Het onlangs gepresenteerde rapport ‘Windpark N33: Verkenning naar participatie, communicatie en compensatie’ van de gebiedscoördinator bevestigt en versterkt dit beeld.

“Er is geen sprake van draagvlak. Niet voor realisatie van het windpark, niet om verder te praten over compensatie en participatie”

Vrijwel alle in geïnterviewde- of benaderde Dorpsraden en Dorpenbeheerteams hebben naar aanleiding van het rapport de handen ineen geslagen om een krachtig signaal af te geven. Zij herkennen zich totaal niet in de in het rapport vermelde conclusies en vinden de uitkomsten suggestief en niet in verhouding staan met feitelijk verstrekte informatie. Er is geen draagvlak voor het windpark N33 en ook niet voor de wijze waarop er wordt gecommuniceerd. De Dorpsraden willen vanuit een gelijkwaardige positie over dit ongewenste vraagstuk communiceren. Participatie in het project kan ook niet met behoud van waardigheid en compensatie voelt als een ‘brug te ver’ in deze machteloze situatie.

“Stikken of slikken. Of je stelt jezelf als dorpenraad buitenspel, of je gaat akkoord met een compensatieregeling”

Tijdens de presentatie van rapport ‘Windpark N33: Verkenning naar participatie, communicatie en compensatie’ stelde Groot als gebiedscoördinator, dat er ‘draagvlak is om verder te praten’. De betrokken Dorpsraden zijn echter verbolgen over het feit dat zij in de verdere uitwerking van het rapport, grotendeels buitenspel gezet worden. Groot stelt in de uitgewerkte scenario’s dat, “Gelet op het aantal Dorpsraden, belangenorganisaties en plaatselijke ondernemersverenigingen het niet raadzaam lijkt deze allemaal aan tafel uit te nodigen”. In een nog te formeren stuurgroep mogen, volgens Groot, alleen ‘de betrokken overheden en de initiatiefnemers’ een plaats krijgen; of slechts een klein aantal bewoners; waar overkoepelende Dorpsraden worden weggezet bij een klankbordgroep. Een doekje voor het bloeden, volgens de betrokken organisaties.