Lezing over middeleeuwse boeken in de Remonstrantse Kerk van Groningen

GRONINGEN – Woensdag 9 maart geeft historicus Remi van Schaik in de Remonstrantse kerk in Groningen een lezing over het lezen, schrijven en versieren van middeleeuwse boeken.

Kloosters in Groningen (zoals de Benedictijner kloosters Selwerd, Thesinge en Feldwerd) hebben in de 15e en 16e eeuw een belangrijke rol gespeeld in de productie van gedecoreerde handschriften. Ook zijn er handschriften uit het Cisterciënzerklooster Aduard, het Cisterciënzerinnenklooster Essen en het Johannieter klooster Warffum bekend.

Wat weten we nu allemaal precies over deze handschriften, hoe herkennen we het Gronings en hoe kunnen we handschriften aan een klooster in Groningen linken? En was er in de regio tijdens de middeleeuwen wel voldoende expertise beschikbaar of moest er ook een beroep op ateliers elders gedaan worden? Boekdecoratie (grote versierde initialen en randversiering) blijkt daartoe de sleutel te vormen. Remi van Schaik vertelt hierover tijdens deze Kunst In Zicht-lezing in de Remonstrantse kerk.

Remi van Schaik

Dr. Remi van Schaik studeerde Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit Gent en was docent Middeleeuwse Geschiedenis en Handschriftenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoeksveld beslaat de sociaal-economische en socio-religieuze geschiedenis, in het bijzonder van de noordelijke en oostelijke Nederlanden in de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd.

Kunst In Zicht

Deze lezing wordt georganiseerd door de Stichting Kunst in Zicht. Deze stichting legt zich toe op het verbreiden van kennis over beeldende kunst, architectuur en archeologie om de ontwikkeling van belangstelling voor kunst bij zoveel mogelijk mensen aan te moedigen. Daartoe organiseert Kunst in Zicht lezingen, wandelingen en excursies, waarin zowel historische als actuele onderwerpen op het gebied van beeldende kunst, architectuur en archeologie aan de orde komen en aandacht wordt besteed aan lopende tentoonstellingen.

woensdag 9 maart 2016
19.30 uur – 21.30 uur
€ 12,50
Opgave: Boekhandel Van der Velde, Akerkhof 45-47, Groningen

Remonstrantse kerk
Coehoornsingel 14
9711 BS Groningen