Ten Boer in gesprek met dorpsverenigingen over de toekomst

TEN BOER – Tijdens een startbijeenkomst eerder deze maand werden de dorpsbesturen bijgepraat over actuele ontwikkelingen. Hierbij ging het onder andere over krimp, ontgroening en vergrijzing. Maar ook de komende gemeentelijke herindeling en de versterkingsopgave kwamen uitvoerig aan bod.

De besturen kregen uitleg hoe deze onderwerpen in elkaar grijpen. Naast informatie vanuit de gemeente werden de besturen ook bijgepraat door de Vereniging Groninger Dorpen, de Nationaal Coördinator Groningen en Landschapsbeheer.

Het streven vanuit de gemeente is, om dorpen te stimuleren aan de slag te gaan met een dorpsvisie. Het dorp Ten Post is hier al druk mee bezig. Peter Bakker en Vadan de Bruin vertelden over hun ervaringen: hoe bereik je mensen, wat vind je belangrijk voor je dorp.

Binnenkort gaat de gemeente met de dorpen afzonderlijk in gesprek. Streven is, dat er vóór de zomervakantie voldoende gegevens verzameld zijn om een dorpsvisie op te stellen. Inwoners worden uitgenodigd actief mee te denken over de toekomst van hun dorp. Hiervoor kunnen ze contact opnemen met de dorpsvereniging.