Onderzoek wijst uit: Inwoners Kiel-Windeweer blij met hun dorp

KIEL-WINDEWEER – Onderzoek wijst uit dat de inwoners van het Groningse dorp Kiel-Windeweer gelukkig zijn met hun leefomgeving. Dat meldt de gemeente Hoogezand-Sappemeer op hun website. De bevindingen uit het Dorpsbelevingsonderzoek Kiel-Windeweer en Nieuwe Compagnie zijn onlangs gepresenteerd.

Het onderzoek is uitgevoerd door zes studenten Toegepaste Aardrijkskunde van Hogeschool Van Hall Leeuwarden. Zij hebben huis-aan-huis enquêtes uitgedeeld en opgehaald, en daarmee de gevraagde informatie gekregen van twee derde van alle 329 Kielster huishoudens.

In Kiel-Windeweer is het goed wonen: met de stelling ‘Het dorp is mooi en aantrekkelijk’ is maar vier procent het oneens en de sociale omgeving wordt door 80 procent van de geënquêteerden met een 7 of 8 gewaardeerd.

Het heersende beeld dat mensen in een dorp zich gemakkelijker inzetten voor hun gemeenschap lijkt bevestigd te worden. 82 procent vindt dat dorpshuis ’t Woldhuus opgeknapt moet worden en ruim 40 procent wil daar ook een actieve bijdrage aan leveren. Ook is 49 procent bereid tot vrijwilligerswerk voor het dorp, op allerlei gebieden, en zijn negen van elke tien Kielsters lid van de dorpsvereniging. Een kwart van de mensen verleent mantelzorg.

Zijn er dan helemaal geen problemen te melden? Toch wel. Uit het onderzoek kwam onvrede over het te hard rijden en over de onveiligheid van de viersprong in het dorp duidelijk naar voren. Zorgen zijn er ook over de bereikbaarheid voor ouderen van de zorgvoorzieningen. Een ander signaal voor de gemeente om rekening mee te houden leverden ook de aanvullingen die mensen deden op de zin: ‘Ik vind het moeilijk om mee te kunnen komen omdat…..’ Ruim een kwart van de mensen vult aan: ‘omdat alles digitaal moet’ en ‘ik weet niet bij welke instantie ik moet aankloppen’.

Het rapport met alle uitkomsten is op 26 januari aan het dorp gepresenteerd in een volle zaal. Bij die gelegenheid bood wethouder Verschuren namens het gemeentebestuur aan om met het voltallige college naar Kiel-Windeweer te komen om met de inwoners in gesprek te gaan over die uitkomsten.