Verpakkingsindustrie betaalt Oldambt 45.000 euro om zwerfafval op te ruimen

OLDAMBT – De gemeente Oldambt kan jaarlijks 45.000 euro tegemoet zien om het zwerfafval in de gemeente aan te pakken. Dat komt neer op 1,19 euro per inwoners per jaar. Dit bedrag wordt betaald door de verpakkingsindustrie.

De vergoeding is afgesproken in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, een samenwerkingsverband tussen Nedvang, Stichting Afvalfonds Verpakkingen en NederlandSchoon.

Aanvraag zwerfafvalvergoeding

Iedere gemeente kan jaarlijks de zwerfafvalvergoeding aanvragen door een plan in te dienen bij Nedvang. Vervolgens beoordeelt NederlandSchoon of de invulling van de extra aanpak efficiënt en effectief is en ook daadwerkelijk bijdraagt aan vermindering van zwerfafval in de openbare ruimte. Na controle op volledigheid door Nedvang en op juistheid door NederlandSchoon kan het plan worden goedgekeurd en de bijdrage worden uitgekeerd door Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

Besteding

In de komende jaren (tot en met 2022) zal deze vergoeding worden besteed aan activiteiten die bijdragen aan gedragsbeïnvloeding, zodat minder zwerfafval ontstaat. Daarnaast wordt er geld beschikbaar gesteld aan dorpen, wijken, scholen en verenigingen als zij initiatieven aandragen om te helpen het zwerfafval terug te dringen. Volgens de Raamovereenkomst mag het geld in ieder geval niet worden besteed aan de financiering van de huidige reguliere werkzaamheden.

De door de gemeente Oldambt ontvangen vergoeding over 2013 en 2014 is voornamelijk besteed aan verbetering van voorzieningen in de binnenstad van Winschoten. Zo zijn bestaande afvalbakken in het centrum vervangen door grotere en efficiënter te legen bakken. Op het Marktplein wordt geïnvesteerd in een centrale en ondergrondse opslag van bedrijfsafval. Daarnaast is er een project uitgevoerd op veel basisscholen in de gemeente.