Gedupeerden gaswinning krijgen bijstand van ‘Recht voor Groningen’

PROVINCIE – Gedupeerden van de gaswinning kunnen binnenkort voor juridische bijstand terecht bij ‘Recht voor Groningen’. Deze nieuwe stichting wordt opgericht door de vereniging Groninger Bodem Beweging (GBB).

‘Recht voor Groningen’ gaat geld inzamelen en daarmee de juridische kosten dekken die gedupeerden moeten maken om hun recht te halen.

Alle beloftes van minister Kamp en de NAM ten spijt dat gedupeerden van de gaswinning ruimhartig vergoed en gecompenseerd zullen worden, blijkt dat in de praktijk niet zo makkelijk te gaan. Steeds vaker komt het voor dat gedupeerden hun recht bij de rechter af moeten dwingen. Dit is voor veel mensen een te hoge drempel – het kost veel tijd en energie – en ze geven het uiteindelijk maar op.

De GBB wil gedupeerden helpen door proefprocessen te voeren met het doel jurisprudentie te creëren opdat burgers beter weten waar ze aan toe zijn en de NAM waartoe deze is verplicht. Het gaat daarbij om vragen over schadeafhandeling, versteviging en compensatie.

Het directe doel van de stichting ‘Recht voor Groningen’ is geld in te zamelen om deze processen te kunnen voeren. Ook de gang naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in verband met de aangifte door de GBB tegen de NAM zal door de stichting worden gefinancierd. Het geld zal niet aan andere doelen mogen worden besteed. Dit is statutair vastgelegd bij de notaris. Ook krijgt de stichting een Raad van Toezicht.

De GBB zal haar leden maar ook andere belanghebbende particulieren en organisaties vragen een bedrag in de kas van de Stichting te storten. In die zin is de stichting een vorm van crowdfunding.