Groot afvalproject opgezet voor basisschoolleerlingen in Hoogezand-Sappemeer

HOOGEZAND-SAPPEMEER – Basisschoolleerlingen in Hoogezand-Sappemeer starten 7 maart met een groot afvalproject. Het doel is de kinderen bewust te maken van de invloed die afval heeft op hun leefomgeving.

Om het project extra kracht te geven zijn docenten van de verschillende basisscholen twee keer bijeengekomen bij het NME centrum voor inspiratie en informatie.

Afvalatelier

Van 7 tot 18 maart is het NME centrum omgebouwd tot een heus afvalatelier. Hier kunnen leerlingen afval verwerken tot kunst. Ook is een werkplaats ingericht waar leerlingen petflessen kunnen recyclen in bijvoorbeeld armbandjes of een springtouw. Zo ervaren ze zelf dat afval weer grondstof voor nieuwe producten is. Op het buitenterrein vinden afvalraces plaats met ludieke activiteiten, waarbij schoolklassen van verschillende scholen tegen elkaar ‘battellen’.

Zwerfvuilacties

Op verschillende scholen zijn zwerfvuilacties. Kinderen ruimen in hun eigen wijk de
rommel op in de omgeving van de school. Het verzamelde afval wordt gescheiden en aan de gemeente aangeboden. Zo krijgen de leerlingen inzicht in de hoeveelheid afval die rond hun scholen zwerft. Daarnaast worden op de scholen diverse activiteiten aangeboden. In de kleuterlokalen laten pissebedden in de pissebeddenbak zien dat afval in de natuur niet bestaat.

Kringloopmarkt

Op vrijdag 18 maart vindt de afsluiting plaats van het afvalproject. Dit gebeurt om 14.30 uur bij het NME centrum in het Gorechtpark. Leerlingen van De Tweemaster en de Theo Thijssenschool (locatie Vosholen) presenteren hun plannen voor een schone wijk aan milieuwethouder Gopal. Zij hebben in hun wijk een wijkschouw uitgevoerd en brengen hierover verslag uit. De kinderen zingen ter afsluiting een speciaal door de ‘Liedjesmama’ gecomponeerde afvalrap.

Na het afvallied begint om 15.30 uur de kringloopmarkt op het terrein van het NME centrum. Kinderen kunnen hier spullen die zij niet meer gebruiken verkopen. Aanmelden kan bij hannelore.borger@deduurzameboerderij.nl.

Ruim honderd klassen

Ruim honderd schoolklassen hebben zich inmiddels opgegeven voor onderdelen van het programma. Het afvalproject is een uniek samenwerkingsproject tussen NME Hoogezand-Sappemeer, gemeente Hoogezand-Sappemeer en de basisscholen. Het programma is ontwikkeld en wordt gecoördineerd door De Duurzame Boerderij.