Groninger raadslid Marjet Woldhuis stapt uit Stadspartij

GRONINGEN – Twee jaar nadat Marjet Woldhuis namens de Stadspartij in de gemeenteraad is komen te zitten neemt de politica alweer afscheid van de partij. Wel blijft zij vasthouden aan haar zetel in de raad, die zij destijds verkreeg door middel van voorkeursstemmen.

Woldhuis verlaat de Stadspartij omdat ze zich niet langer kan verenigingen met de koers van deze lokale partij waardoor zij haar rol als volksvertegenwoordiger niet kan uitvoeren op de manier, zoals die haar voor ogen staat. De partij heeft op deze manier volgens haar geen toegevoegde waarde meer.

Woldhuis: “Toen ik in 2014 werd gekozen was het mij al duidelijk dat de Stadspartij een nieuwe koers nodig had omdat de partij teveel worstelde met het verleden. De tram was afgeserveerd en het Forum is helaas een politiek feit en daarom geen onderwerp meer van politieke besluitvorming. Als de Stadspartij toekomstbestendig wil worden moeten er een visie en een duidelijke politieke koers komen. Ik heb twee jaar lang geprobeerd om binnen de Stadspartij te werken aan een visie en een koers. Tevergeefs, omdat ik helaas moet constateren dat er bij mijn mederaadsleden geen wil of ambitie bestaat verder vooruit te kijken dan de dagelijkse agenda. Als jij wel vooruit wilt en de rest niet, vreet dat energie en dan moet je op een zeker moment de knoop durven doorhakken. Dat ben je aan jezelf maar ook aan je kiezers verschuldigd.”

Marjet Woldhuis staat niet alleen voor in haar streven een nieuwe lokale partij op te richten. In de loop van het komende voorjaar zal ze haar plannen en de mensen presenteren die er bij betrokken zijn.

“Er zijn zowel mensen uit de Stadspartij als een aantal nieuwe mensen die mij gaan helpen de nieuwe partij op te richten. ‘De nieuwe partij zal nadrukkelijk een partij van doeners worden en niet van klagers. Als je vindt dat iets niet goed gaat moet je bedenken hoe het beter kan gaan. Niet alleen de Stadspartij maar de hele raad lijkt wat aan de passieve kant op dit moment. De collegepartijen houden elkaar de hand boven het hoofd en voor de rest bepalen vooral de wethouders de agenda. Als het aan mij ligt gaat dat de komende tijd veranderen”, zegt de politica.

Woldhuis is er van overtuigd dat er binnen de gemeente Groningen ruimte is voor een nieuwe lokale partij die de geest gaat krijgen wat de Stadspartij nu zou moeten zijn, maar overduidelijk niet is. Ik zie de verkiezingen van 2018 met vertrouwen tegemoet.

“Het zal niet makkelijk worden maar met hard werken, creativiteit, vernieuwende ideeën en vooral goede mensen gaan we een heel eind komen en zullen we van ons laten horen. Het zijn immers de mensen die de politiek maken en niet andersom”, aldus Woldhuis.