PvdA: “Misstanden in Groninger scheepsbouw hard aanpakken”

GRONINGEN – De Statenfractie van de PvdA is verbolgen over de aan het licht gekomen misstanden bij Groninger Ship Yard. De scheepsbouwer zou gebruik maken van goedkope, onderbetaalde Roemeense werknemers. De PvdA-fractie wil nu van het college van Gedeputeerde Staten horen wat de consequenties zijn voor Ship Yards.

Recentelijk kwam naar buiten dat de Groningse scheepsfabrikant sjoemelt met buitenlandse, vooral Roemeense, arbeidskrachten. Deze zouden onderbetaald worden en geen pensioen opbouwen.

De PvdA Statenfractie wil dat bedrijven die zich aan deze misstanden schuldig maken uitgesloten worden van subsidies en overheidsaanbestedingen. Ook is de fractie benieuwd naar de stappen die genomen gaan worden om deze vorm van uitbuiting tegen te gaan.