‘BMWE’-herindelingsvariant wordt een serieuze optie

BMWE – Na het mislukken van de gesprekken van de G7 slaan de gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) samen een nieuwe weg in. De vier gemeenten willen niet langer wachten op Loppersum, Delfzijl en Appingedam en de mogelijkheden onderzoeken om tussen hun vier tot een samenvoeging te komen.

Dat stellen de colleges van de BMWE-gemeenten voor aan hun gemeenteraden. Wel benadrukken de colleges dat de deur naar een G7-variant open blijft staan.

De vier gemeenten zijn van mening dat zij met deze herindelingsvariant in elk geval een stevige basis leggen op weg naar schaalvergroting in Noord Groningen. Voor Bedum, de Marne en Eemsmond is de G7 nog steeds de eerste keuze, maar de haalbaarheid is onzeker. Dan is de BMWE-variant een goede tweede keus. Deze keuze wordt ingegeven door de noodzaak van concrete vervolgstappen. Winsum is steeds voorstander geweest van de BMWE-variant, maar is nu vanuit hetzelfde urgentiegevoel ook bereid tot het compromis van deze twee-sporenstrategie.

De BMWE-gemeenten gaan de start van een Arhi-procedure (Wet algemene regels bij herindeling) voorbereiden. Daarbij worden de financiën naast elkaar gelegd en wordt gekeken naar overgangsrechten en verplichtingen, verkiezingen en de rechtspositie van het personeel. Vanzelfsprekend wordt hierbij gebruik gemaakt van de reeds aanwezige onderzoeken.

Daarnaast blijven de gemeenten voorlopig meewerken aan de inspanningen van de provincie voor de G7. “Door de BMWE-variant uit te werken, zetten we concrete vervolgstappen naar een bestuurlijke schaalvergroting, terwijl we de inzet op de G7 niet blokkeren”, aldus de vier colleges. “We houden in BMWE-verband nu echter wel de regie in eigen hand en laten het tempo en de resultaten niet door afwijkende opvattingen van anderen bepalen. Dat is tegelijk ‘van onderop en met draagvlak’ – de uitgangspunten van de provincie. We beseffen dat deze nieuwe lijn voor alle vier BMWE-gemeenten een compromis betekent. Maar als we deze stap niet zetten, gebeurt er lange tijd of zelfs helemaal niets”.

Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond werken al intensief met elkaar samen in het sociale domein. Als het bij BMWE zou blijven, ontstaat er een gemeente van ongeveer 45.000 inwoners, met veel identieke plattelandskenmerken en met financieel economisch perspectief. Bovendien blijven er geen ‘weeskinderen’ achter, omdat DAL een vergelijkbare omvang en kenmerken heeft. Het uitgangspunt van Eemsmond, dat in elke herindelingsvariant de Eemshaven onlosmakelijk met Eemsmond is verbonden, is inmiddels door alle partijen onderschreven.