College blijft bij standpunt: “Haren kan best zelfstandig blijven”

HAREN – De gemeente Haren zet alles op alles om toch zelfstandig te blijven. Naast de kritische punten in het onderzoeksrapport heeft college ook aanknopingspunten gezien. Haren wil nu kijken of het de kwetsbaarheden kan oplossen, zodat er een sterke basis voor een zelfstandige gemeente overblijft.

Wethouder Michiel Verbeek: “het college vindt het rapport zeer waardevol. Er staan veel zaken in die we herkennen en waarvan het goed is dat deze nu ook door een objectief onderzoeksbureau worden benoemd. Hoewel de nadruk in het rapport ligt op onze kwetsbaarheden, moeten wij niet voorbij gaan aan het feit dat er ook heel veel goed gaat. Wat te denken van de conclusie dat Haren de wettelijke taken goed uitvoert en deze systematisch aanpakt. Ook volgt uit het rapport dat het bestuur en de ambtelijke organisatie goed bereikbaar zijn en de lijnen kort. De gemeente kent een aanpakcultuur, bijvoorbeeld voor nieuwe maatschappelijke vraagstukken. En de financiële positie van Haren is aan de beterende hand. Dit biedt kansen voor de toekomst.”

Dit ondanks de kanttekeningen van de PvdA-fractie. Deze riep het college eerder op de ‘oogkleppen af te doen’. Volgens de arbeiderspartij kan het college beter in overleg gaan met Groningen en Ten Boer nu er nog wat te onderhandelen valt.

De gemeenteraad van Haren komt op 14 en 21 maart bijeen om het rapport en het toekomstperspectief te bespreken. Daarna zal er ongetwijfeld meer duidelijkheid zijn over de toekomst van Haren.