Aantal schoolverlaters in Groningen drastisch gedaald

GRONINGEN – Het aantal scholieren dat voortijdig stopt met de opleiding is in Groningen gedaald met 18 procent. De daling wordt toegeschreven aan de goede samenwerking tussen het Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) en het onderwijs.

Voor heel Nederland is het aantal jongeren dat zonder diploma van school gaat in 2014/2015 ten opzichte van het schooljaar daarvoor met 1200 gedaald naar 24.451. In de gemeenten in centraal en westelijk Groningen is het aantal voortijdig schoolverlaters gedaald van 469 in 2013/2014 naar 387 in 2014/2015. Dit is een afname van ruim 18 procent.

Jongeren die geen diploma halen komen moeilijker aan het werk en belanden eerder in de criminaliteit. Het Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) centraal en westelijk Groningen heeft daarom de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan jongeren die zonder diploma het onderwijs dreigen te verlaten. De regio centraal en westelijk Groningen bestaat uit de gemeenten Groningen, Ten Boer, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Zuidhorn, Marum, Grootegast en Leek.

Preventieve projecten

Om de daling van het aantal schoolverlaters te behalen, is er door het RMC intensief samengewerkt met scholen. Daarnaast heeft het RMC twee grote preventieve projecten georganiseerd: ‘School als Wijk’ en ‘het Toekomstteam’.

School als Wijk

Het proefproject School als Wijk is vorig jaar gestart op zeven locaties van het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) en twee locaties van het Voortgezet Onderwijs (VO). Jongeren leven niet binnen de grenzen van hun woonwijk, is de gedachte hierachter. Een groot deel van hun tijd brengen ze door op school. School is voor hulpverleners daarom bij uitstek de plek om vroegtijdig problemen te signaleren en in een zeer vroeg stadium problemen als spijbelen aan te pakken of te voorkomen.

Toekomstteam

Een ander groot preventief project is het Toekomstteam. Dit houdt in dat de RMC-trajectbegeleider wekelijks aanwezig is op school om jongeren die dreigen uit te vallen preventief te spreken. Dit project loopt al een aantal jaren en is samen met 3 andere RMC regio’s georganiseerd. Mede door de intensieve samenwerking met het onderwijs is dit een succesvol project.