SP wil hoorzitting over herstel gaswinningsschade

GRONINGEN – De SP in de Provinciale Staten wil dat er beter omgegaan wordt met de klachten die ontstaan zijn door de gaswinning. De partij is ontevreden over het feit dat de klachten binnen blijven stromen en slecht afgehandeld worden.

De SP pleit daarom voor een provinciale Herstel Hoorzitting met bewoners en alle betrokken partijen. De bijeenkomst van Provinciale Staten moet inventariseren hoe de schadeafhandeling zo snel mogelijk verbeterd kan worden.

Initiatiefnemer Sandra Beckerman: “Herstel van gebouwen is essentieel voor herstel van vertrouwen. De schadeafhandeling gaat te vaak nog niet snel en goed genoeg. Er zijn nog steeds veel klachten over de communicatie door de NAM, over schadetaxaties, over een zeer lange schadeafhandelingstermijn en over de afhandeling van complexe zaken. Dat moet anders. We moeten alles op alles zetten om dat te veranderen.”

Bij de onafhankelijk raadsman -het meldpunt voor klachten over de afhandeling van een schadeclaim door NAM of het Centrum Veilig Wonen- kwamen in het eerste half jaar van 2015 76,5% meer klachten binnen dan het jaar daarvoor. De raadsman, Klaassen, stelde in januari “De sfeer rondom de schadeafwikkeling in het aardbevingsgebied is alleen maar slechter geworden”.

De provincie gaat in principe niet over het schadeherstel. Politieke partijen hekelen echter al lang de traagheid en het grote aantal klachten dat nu gepaard gaat met het herstel. Ondanks dat het geen formele taak is moet de provincie zich volgens de SP hard maken voor de verbetering van de schadeafhandeling.

“Het is heel belangrijk dat op de bijeenkomst eerst bewoners en hun organisaties aan het woord worden gelaten. Zij zijn direct slachtoffer van de trage en slechte gang van zaken. Daarnaast horen we graag de onafhankelijk raadsman, Klaassen, en voelen we het Centrum Veilig Wonen, de NAM en de Nationaal Coördinator Alders graag aan de tand. Op basis van de uitkomst van de hoorzitting kan en moet snel actie worden ondernomen om de schadeafhandeling te verbeteren, ” aldus Beckerman.

De SP zal dit voorstel woensdag voorleggen aan de andere partijen tijdens een debat over de gaswinning in een Statencommissie van Provinciale Staten.