D66 Groningen-stad voorzitter Drijftholt neemt afscheid

GRONINGEN – D66 Groningen-stad heeft gistermiddag afscheid genomen van afdelingsvoorzitter Martine Drijftholt. Zes jaar lang heeft zij zich als bestuurslid met veel bevlogenheid voor de vereniging ingezet, eerst als secretaris politiek en vanaf 2012 als afdelingsvoorzitter.

In haar jaren maakte D66 een stormachtige groei door, zowel in ledental als kiezers. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 groeide D66 van vier naar negen raadszetels en van één naar twee wethouders. Onder Drijftholts leiding werd ook het afdelingsbestuur uitgebreid van drie naar zeven leden.

Drijftholt leidde niet alleen het afdelingsbestuur. Zij speelde op de achtergrond eveneens een belangrijke rol in de ontwikkeling van het D66-verkiezingsprogramma en de onderhandelingen rond de formatie van het huidige Groningse college van B&W.

Wethouder Paul de Rook roemde dinsdagavond haar inzet om fractie en wethouders scherp te houden en dankte haar voor de zeer goede samenwerking en haar inzet voor de professionalisering van de partij. “Onder Martine’s leiding werden bij D66 Groningen, tegen de trend bij politieke partijen in, meer mensen lid en actief. Ze heeft de partij klaar gemaakt voor de toekomst. Daarvoor kunnen we haar heel dankbaar zijn.”

Fractievoorzitter Jetze Luhoff: “Ik heb Martine ervaren als een hele prettige counterpart. Ik heb vanuit de fractie erg goed met haar kunnen samenwerken. Martine heeft zich steeds opgesteld als een echte verbinder, zowel richting politiek als leden.”

Op de D66-afdelingsvergadering dinsdag in Hotel Corps de Garde hebben leden, fractie en wethouders haar uitvoerig bedankt. De leden verkozen Mattijs Endedijk als haar opvolger.