Leek maakt bomenkaplijst voor 2016 bekend

LEEK – De gemeente Leek gaat aan de slag met het jaarlijkse onderhoud aan de bomen binnen de gemeente. Elk van de 22.000 bomen komt gemiddeld één keer zeven jaar aan bod. Daarbij wordt er ook weleens besloten dan een boom te gevaarlijk voor zijn omgeving is.

Die situatie wordt vooral veroorzaakt door ziekten, bijvoorbeeld iepziekte, watermerkziekte, essentaksterfte, aantasting door schimmels, weersinvloeden, standplaats en dergelijke. Deze bomen worden dan gekapt.

Op jaarbasis zijn dit gemiddeld 150 bomen. Over het algemeen wordt elke gekapte boom vervangen door een jong exemplaar tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen, bijvoorbeeld bij slechte groeiomstandigheden of concurrentie van andere bomen.

Ieder jaar stelt de gemeente een kaplijst op met bomen die door verschillende oorzaken niet kunnen blijven staan. De kaplijst voor het voorjaar 2016 kunt u bekijken op www.leek.nl.