‘Bouw energieleverende huizen in Nieuwolda is een feestje waard’

NIEUWOLDA – Er is begin maart een start gemaakt met de bouw van twee energieleverende huizen. “Een feestje waard”, volgens Harry Martens van Woonstichting Groninger Huis.

De feestelijke bijeenkomst vindt op donderdag 24 maart 2016 tussen 12.00 en 13.30 uur plaats op de bouwlocatie en gaat gepaard met de officiële bouwbordonthulling en een bouwhandeling. Ook wordt er aandacht besteed aan het concept ‘proefwonen’.

Belangstellenden kunnen alvast kennismaken met een aantal voorbeelden van thuistechnologie.

Project Duurzaam Nieuwolda

Langer thuis blijven wonen en slim beheer van energie zijn onderwerpen die de laatste tijd veelvuldig besproken worden. Voor de veranderende situatie zullen nieuwe concepten en oplossingen bedacht moeten worden die aan bepaalde duurzaamheid aspecten voldoen. Een belangrijk vraagstuk hierbij is hoe partijen (inwoners, corporaties en kennisinstellingen) er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat de woningvoorraad toekomst bestendig wordt en blijft en inwoners van Nieuwolda prettig en comfortabel kunnen blijven wonen.

In het kader van bewustwording heeft Woonstichting Groninger Huis in samenwerking met Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda en de Hanzehogeschool Groningen een modelwoning ontwikkeld zodat bewoners in Nieuwolda en de omliggende krimpgemeenten op laagdrempelige wijze kennis kunnen maken met energiebeheersing en thuistechnologie.

Concept proefwonen

Een van de twee nieuw te bouwen woningen aan de Lindelaan gaat als modelwoning fungeren. Speciaal aan de woning is de uitrusting met thuistechnologie en de energiebesparingen die doorgevoerd zijn. Het is de bedoeling dat bewoners van Nieuwolda en de omliggende gemeenten het zogenaamde proefwonen gaan ervaren. Naast de projectorganisatie zijn er studenten van de Hanzehogeschool betrokken bij het ‘Concept proefwonen’ én het belangrijkste: de inzet van een groep vrijwilligers uit Nieuwolda. De vrijwilligers gaan bijvoorbeeld rondleidingen verzorgen, gasten (proeflogés) verwelkomen en wegwijs maken in de proefwoning en allerhande taken uitvoeren. De drie groepen gaan een mooie samenwerking aan.

Integrale samenwerking

Het project Duurzaam Nieuwolda is een integraal samenwerkingsverband tussen Woonstichting Groninger Huis, De Hanzehogeschool Groningen, Stichting Het Oude Ambt, B+O architecten, de gemeente Oldambt en de Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda.

Tot slot

Wat zo toepasselijk voor de inwoners van Nieuwolda geldt: ‘Nait soez’n, moar doun’, krijgt 24 maart 2016 tussen 12.00 en 13.30 uur dus een mooi vervolg. Oftewel, samenwerken aan Nieuwolda als het meest energiezuinige dorp van Nederland.