Anderstalige leerlingen actief tijdens NLdoet-dagen in Ter Apel

TER APEL – Vrijdag 11 maart gingen negentien leerlingen en vijf docenten van de afdeling Anderstaligen (Internationale Schakelklas) van de RSG Ter Apel in het kader van NL-Doet aan de slag bij de Bosbeek in Ter Apel. Al deze leerlingen zijn van buitenlandse afkomst.

In nauwe samenwerking met Landschapsbeheer Groningen en Staatsbosbeheer pleegden de leerlingen onderhoud aan de begroeiing van de oevers van de Bosbeek. Voorafgaand aan de werkzaamheden kregen de leerlingen van Menso Martens en Anneke Epping in de school een korte instructie van het te gebruiken materiaal, het te verrichten zaag- en snoeiwerk en de werkwijze met betrekking tot deze dag van zowel Landschapsbeheer Groningen als Staatsbosbeheer. Daarna ging men op de fiets naar de Bosbeek, alwaar ook nog enige praktische instructie plaatsvond. Vol enthousiasme en hard werkend gingen de jongelui daarna aan de slag. Menig boom werd omgezaagd en ook de struiken werden vakkundig gesnoeid. Na bijna drie uur gestaag doorwerken kon er worden geconstateerd dat iedereen prima werk had geleverd.

En zoals zo vaak bij dit soort werkzaamheden snijdt het mes aan twee kanten. De leerlingen hebben in het kader van natuureducatie een goede maatschappelijke stage ervaren en  ook weet men dat in Nederland het vrijwilligerswerk een belangrijke plaats inneemt. NL-Doet is dan ook een mooie aanleiding om deze groep leerlingen met beide zaken kennis te laten maken. En in deze opzet is de organisatie daar dan ook op een prima manier in geslaagd.