Roze 50-plussers verenigen zich in Oldambt

WINSCHOTEN – Roze 50plus Oldambt start met maandelijkse bijeenkomsten voor roze 50-plussers. Onder de naam “Aal goed?!” zijn mensen van 50 jaar en ouder die zichzelf als lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender (LHBT) beschouwen van harte welkom de bijeenkomsten bij te wonen.

De eerste feestelijke bijeenkomst zal plaats vinden op donderdag 31 maart van 14.00 tot 16.00 uur in De Boschpoort, Het Boschplein 2 in Winschoten. Burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt zal een openingswoord spreken.

Vervolgens kunnen roze 50-plussers elkaar ontmoeten op iedere laatste donderdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in de Harmoniezaal van De Boschpoort.

Belangrijkste doelen van de bijeenkomsten zijn ontmoeting en gesprek met gelijkgestemden en versterking van de eigen sociale omgeving. Mensen die zelf niet in staat zijn om naar de ontmoetingsmiddagen te komen kunnen worden opgehaald en weer naar huis gebracht. Dit geldt eveneens voor mensen die het lastig vinden om alleen naar de middagen te komen.

Roze 50-plussers die niet geïnteresseerd zijn in het bezoeken van ontmoetingsmiddagen maar wel behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek kunnen contact opnemen met ons opnemen. Roze 50plus Oldambt wil – naast het bieden van een ontmoetingsmogelijkheid aan roze 50-plussers – de zichtbaarheid en sociale acceptatie van roze 50-plussers in het Oldambt en omgeving vergroten.

Enthousiaste en bij de doelgroep betrokken vrijwilligers zijn zeer welkom! We hebben veel plannen – zoals het geven van gastlessen op zorgopleidingen, een roze smartlappenkoor voor iedereen, bouwen en onderhouden van een eigen website, organiseren van uitjes en huiskamerontmoetingen- maar te weinig mensen om ze uit te voeren.

Voor meer informatie kunt u mailen naar roze50plusoldambt@xs4all.nl, bellen met Marjet Bos tel. 0597 421281 of Adriaan Prinse tel. 0597 856008 en kijken op www.roze50plus.nl en www.rozezorg.nl