Zuidhorn maakt 20.000 euro vrij; “Wij zijn niet van plan De Wierde zomaar op te geven”

ZUIDHORN – De gemeente Zuidhorn maakt 20.000 euro vrij om de opties voor een behoud van de Wierde in Grijpskerk te onderzoeken. Dat werd maandagavond bekend tijdens de gemeenteraadsvergadering in Zuidhorn.

Het nieuws dat de Zonnehuisgroep Noord de zorglocatie gaat afstoten is bij zowel de bewoners, het personeel als de gemeente ingeslagen als een bom. De Zuidhornse politiek kwam direct in actie en kondigde aan alles in het werk te stellen om de zorg in Grijpskerk te waarborgen.

“Wij leggen ons dan ook niet zomaar neer bij de sluiting van De Wierde”, vertelt wethouder Bert Nederveen gedecideerd. “Alle betrokken partijen zijn momenteel in overleg over de te volgen weg. De inzet daarbij is De Wierde, in welke vorm dan ook, te behouden voor Grijpskerk.” De eerste bijeenkomsten om de mogelijkheden te verkennen zijn inmiddels geweest. Daarbij waren dertig personen aanwezig van twintig verschillende organisaties. “Het is goed te zien dat zoveel mensen betrokken zijn bij het lot van de zorginstelling”, vindt Nederveen. “Er was een grote opkomst op beide avonden. Iedereen die er ook maar iets mee te maken heeft was aanwezig. Dat is bemoedigend en positief.” Van huisarts tot de dorpsbelangenverenigingen uit Grijpskerk en omringende dorpen, wie een idee meebracht werd in de gelegenheid gesteld deze met de groep te delen.

“Er is besloten een kernraad in het leven te roepen”, zegt de wethouder. “Daarin komen allerlei knappe koppen met verstand van zaken die enerzijds als klankbordgroep gaat fungeren, en anderzijds een visie gaat ontwikkelen.” De groep gaat kijken welke mogelijkheden er zijn om De Wierde open te houden. “Het is geen taak van de gemeente om in de zorg te voorzien”, aldus Nederveen. “Daarentegen kunnen wij wel ons steentje bijdragen in de zoektocht naar een partij om De Wierde over te nemen van de Zonnehuisgroep Noord.” De gemeente Zuidhorn heeft de bewoners van de locatie dan ook geadviseerd nog even te wachten met hun verhuisplannen. “Nogmaals, wij leggen ons niet zomaar neer bij de sluiting van De Wierde”, besluit wethouder Bert Nederveen.

Na afsluiting van het agendapunt tijdens de raadsvergadering van maandagavond mochten de raadsleden, voor één keer eensgezind over een kwestie, rekenen op een luid applaus vanaf de volle tribune.