APB-Bedum kiest bijzondere locatie voor jaarvergadering

BEDUM – Op dinsdag 5 april houdt Dorpsbelangenvereniging Algemeen Plaatselijk Belang Bedum (APB-Bedum) zijn 59ste jaarvergadering.

Voor deze Jaarvergadering is een bijzondere locatie gekozen om zowel het Huishoudelijke gedeelte als het Openbare gedeelte te houden in de Goede Herderkerk aan de Schultingastraat. De monumentale Goede Herderkerk is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.

De doelstelling van de Stichting Oude Groninger Kerken is: “Het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor. Dit doet men door het instellen van een plaatselijke commissie die er voor zorgt dat het kerkgebouw een functie blijft houden voor het dorp; niet meer voor de wekelijkse kerkdiensten maar wel voor allerlei activiteiten op het gebied van cultuur en educatie.

In het huishoudelijk gedeelte voor leden, in één van de zalen , wordt het Jaarverslag 2015 van secretaris en penningmeester vastgesteld. Het huishoudelijk gedeelte begint om 19.30 tot 20.00 uur.

Het openbare gedeelte in de Goede Herderkerk heeft een zeer gevarieerd programma. Anja Reenders , lid van de PC en bestuurslid van de Historische Vereniging gemeente Bedum geeft uitleg over de historie en de prachtige Amsterdamse stijl van deze kerk. Muzikale medewerking zal worden verleent door enkele leerlingen van de Muziekschool Bedum en als afsluiting van deze bijeenkomst heeft de (oud) Bedumer zanger Martin Korthuis , samen met de Bedumer Eddo Pol , toegezegd om enkele luisterliedjes te zingen.

Het beloofd om boeiende gezellige avond te worden , waar een ieder van harte welkom is vanaf 20.00 uur . Toegang is vrij, maar we stellen een bijdrage aan deze avond zeer op prijs.

APB Bedum is opgericht op 28 oktober 1957. Bijzonderheid is dat de statuten van de vereniging APB-Bedum bij Koninklijk Besluit zijn goedgekeurd op 14 april 1958.