‘Warmte in provincie Groningen 100% duurzaam in 2050’

PROVINCIE – De provincie Groningen moet in 2050 in staat zijn 100 procent duurzame warmte op te wekken. Om dat te bewerkstelligen heeft de provincie een Warmteplan opgesteld.

Onderdeel van het plan zijn de Warmtekansenkaart en een uitvoeringsprogramma tot 2020 met daarin veel ruimte voor innovatieve projecten. “De ambitie in ons programma Energietransitie om in 2050 energieneutraal te zijn willen we bereiken met een mix van schone energiebronnen, warmte is een van die bronnen”, aldus gedeputeerde Energietransitie Nienke Homan. “Met de warmtekaart brengen we de kansen die we kunnen benutten in onze provincie in beeld”.

Het produceren van warmte neemt bijna 40 % van al het energieverbruik in Nederland voor haar rekening. Duurzame warmte is een van de speerpunten in de energietransitie. Het Rijk heeft de provincies gevraagd om warmte integraal op te nemen in het ruimtelijk beleid en hiervoor een Warmteplan te maken. Warmte wordt nu bijna volledig opgewekt met aardgas. Deze energiebron raakt in Nederland snel op, draagt bij aan de opwarming van de aarde en de gasproductie in Groningen zorgt voor aardbevingen met veel schade en problemen. De provincie heeft daarom de ambitie om in 2050 voor 100% duurzame warmte op te wekken voor woningen en bedrijven in Groningen.