Bedumer architect ontvangt lof voor ontwerp aardbevingsbestendige school

BEDUM – Afgelopen woensdag werden de nieuwbouwplannen van de Walfridusschool in Bedum gepresenteerd. De school wordt aardbevingsbestendig gemaakt. Het karakteristieke hoofdgebouw blijft bestaan; de aanbouwen aan de achterkant worden afgebroken.

De nieuwbouw daarvoor, ontworpen door de Bedumer architect Martijn de Lange van ‘Meander Architectuur’, werd in de bijeenkomst met applaus ontvangen.

De Walfridusschool aan de Bazuinslaan is, samen met De Horizon aan de Marijkelaan in Bedum, de eerste school die aangepakt wordt. De gemeenteraad stelde eind vorig jaar het programmaplan vast waarin maatregelen zijn opgenomen die alle basisscholen binnen drie jaar aardbevingsbestendig moeten maken. Bedum loopt daarmee voorop in de regio.

Over het ontwerp voor de Walfridusschool zegt architect De Lange het volgende: “Vroeger werden scholen als het ware als ‘lokalen langs gangen’ ontworpen. De Walfridusschool wordt een gebouw met studio’s rondom leerpleinen. Kinderen kunnen zo, naast klassikale lessen, ook hun eigen plek in de school zoeken. Daar kunnen ze in groepsverband of zelfstandig werken.”

Het schoolgebouw wordt ook verduurzaamd. “We streven er naar om tot een energieneutrale school te komen. In het traject voor nieuwbouw loopt deze school voorop. Dat betekent voor het projectteam veel pionierswerk,” stelt Martijn de Lange.

De Bedumer onderwijswethouder Menne van Dijk spreekt over ‘nieuwbouw die functionaliteit combineert met een mooie, eigentijdse vormgeving.’ “Die vormgeving sluit weer naadloos aan op de historische, karakteristieke uitstraling van het hoofdgebouw. De nieuwe Walfridusschool wordt een voorbeeld voor de regio,” vindt Van Dijk.

De leerlingen van de Walfridusschool en De Horizon verhuizen na de komende zomervakantie naar een tijdelijke school die aan de zuidkant van het Bedumer ijsbaanterrein komt. Met de bouw daarvan wordt eind april, begin mei begonnen. De werkzaamheden aan de Walfridusschool duren naar verwachting tot begin 2017.

Het aardbevingsbestendig maken van de Walfridusschool en De Horizon wordt gefinancierd door NAM. De verduurzaming van de schoolgebouwen en het inspelen op onderwijskundige vernieuwing worden betaald door de Nationaal Coördinator Groningen. Die werkt aan een fonds waaruit de verduurzamingslag en het invoeren van onderwijskundige vernieuwing van alle aan te pakken scholen in de aardbevingsregio worden betaald. In februari nam de Tweede Kamer unaniem een motie aan waarin bij minister Henk Kamp wordt aangedrongen op ruimhartige financiering van dergelijke scholenprojecten. De bewindsman komt daar binnenkort op terug.

Het gemeentebestuur van Bedum organiseert in april een bijeenkomst over de tijdelijke school en de bouw daarvan.

nieuwbouw Walfridusschool

Afbeelding: Meander Architectuur, Bedum