Eems Dollard Regio blij met internationale samenwerking

OLDAMBT – De Eems Dollard Regio (EDR) is verheugd met de grensoverschrijdende samenwerking die er momenteel plaatsvindt. “De opname van de E233 in het Duitse infrastructuurplan kan alleen maar toegejuicht worden”, aldus het EDR.

Het voltooien van een nieuwe belangrijke verkeersverbinding in de Nederlands-Duitse grensregio neemt concrete vormen aan. De verdubbeling van de Europaweg 233 (E 233) is onlangs opgenomen in het Duitse infrastructuurplan (‘Bundesverkehrswegeplan’). Hierin zijn de belangrijkste projecten voor snelwegen, spoor- en waterwegen tot 2030 vastgelegd. Daar is de verbreding als “project met een hoge prioriteit” opgenomen. “ De Bondsregering heeft de betekenis voor het regionale bedrijfsleven en het belang van een veilige en snelle verkeersstroom ingezien”, benadrukt Reinhard Winter, Landrat van het Emsland en bestuurslid van de Eems Dollard Regio (EDR).

De doelgerichte voorbereiding voor de uitbreiding van de verkeersader werd mogelijk gemaakt door het grensoverschrijdende initiatief “PlanInfra E 233”. Dit project wird in het kader van het INTERREG IV A-Programms Deutschland-Nederland mede gefinancierd met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Rijk, de deelstaat Niedersachsen, de Landkreise Cloppenburg en Emsland, de Stedenkring Zwolle-Emsland en de Provincie Drenthe.

“Het is prettig dat door het project een aanzienlijke bijdrage geleverd kon worden aan de voltooiing van de E 233”, zegt Hermann Wessels, hoofd INTERREG bij de EDR. Door de hoge prioriteit bestaat de kans dat de maatregelen in de komende jaren gerealiseerd zullen worden. Het plan wordt ook gefinancierd door een particuliere bijdrage.

Dat de uitbreiding van de E 233 concrete vormen aanneemt juicht men ook aan Nederlandse kant toe. Bouke Arends van de gemeente Emmen benadrukt: “De E 233 is buitengewoon belangrijk voor het bedrijfsleven. Wij zijn aangewezen op hoogwaardige verkeersverbindingen.” Sent Waninge, logistiek ondernemer uit Hoogeveen, zegt: “Door de verdubbeling besparen we niet alleen 45 minuten tijd op het deeltraject. Deskundigen voorspellen dat het ook zal schelen in benzineverbruik.”

De E 233 is een West-Oost-verbinding tussen de autosnelwegen A 31 en A1. De Europaweg 233 loopt van Hoogeveen tot aan de A 1 in het Duitse Emstek. Ze loopt daarbij door het gebied van de Provincie Drenthe en de Landkreise Emsland en Cloppenburg.

De grensoverschrijdende infrastructurele ontsluiting kon over het algemeen door gezamenlijke initiatieven en projecten, die onder andere zijn gefinancierd uit het INTERREG-subsidieprogramma, in de afgelopen jaren aanzienlijk worden verbeterd. De aansluiting op de A 7 en de Duitse A 31 in het noordelijke gebied van de Eems Dollard Regio, de voortijdige voltooiing van de A 31 en de op handen zijnde verdubbeling van de E 233 worden daardoor gerekend tot de uitstekende Nederlands-Duitse infrastructurele projecten. “De betrokkenheid en samenwerking van de partners aan dit plan is een uitstekend voorbeeld van goed functionerende grensoverschrijdende samenwerking”, aldus Hermann Wessels.