Groningen verwacht meer stadsbezoekers na verbeteren Groninger Forum

De Martinitoren en de oostzijde van de Grote Markt in Groningen

GRONINGEN – Na een jaar van intensieve voorbereidingen, legt het college een goed sluitende bouw- en grondexploitatie voor de ontwikkeling van de Grote Markt Oostzijde en het Groninger Forum voor aan de gemeenteraad.

In deze geactualiseerde bouw- en grondexploitatie zijn de risico’s en kansen beschreven en zijn alle cijfers verwerkt die te maken hebben met het aardbevingsbestendig maken van het Groninger Forum. Het college ziet deze cijfers als een duidelijke versterking van het vertrouwen in het realisatieproces.

Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de onderzoeken naar het aardbevingsbestendig maken van het Groninger Forum en de onderhandelingen daarover met NAM en BAM. In september werd een akkoord met de NAM gesloten over een vergoeding van 68 miljoen euro. In december is het contract met de BAM gesloten, waarin is vastgelegd dat de meerkosten binnen dit financiële kader kunnen worden opgevangen. Deze 68 miljoen is nu verwerkt in de bouw- en grondexploitatie, net als een krediet dat het college aan de raad vraagt voor de vestiging van het Stipmuseum in het Groninger Forum. In totaal heeft de raad daarmee bijna 254 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het project Grote Markt Oostzijde / Groninger Forum.

De risico’s van dit grote project, dat vanaf de eerste planvorming tot oplevering een looptijd van bijna 20 jaar kent, zijn uiteraard groot. Daarom is het volgens het college van groot belang om te constateren dat de boekhouding in deze fase op orde is. Een aantal positieve ontwikkelingen heeft zelfs geleid tot een extra reserve binnen de grondexploitatie.

Het college van B&W verwacht dat het Groninger Forum, de nieuwe Oostwand en de tussenliggende Nieuwe Markt een positieve impuls zullen geven aan het binnenstadsbezoek, werkgelegenheid en bestedingen in de binnenstad en zullen leiden tot nieuwe passantenstromen in het oostelijk deel van de binnenstad. Het is de bedoeling dat het gehele project in 2019 kan worden opgeleverd.