Provincie blijft zich inzetten voor sport op basisscholen

PROVINCIE – Woensdag 16 maart heeft de PvdA zich tijdens de behandeling van de sportvisie van de provincie ingezet voor behoud van middelen voor bewegen en gezondheid voor basisschoolkinderen.

Het succesvolle project De Sportief Gezonde School waarbij kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met gezond bewegen en sporten dreigde in de voornemens van het college een deel van het geld te verliezen.

De PvdA Statenfractie had een amendement voorbereid om alsnog extra geld vrij te spelen voor dit project. Statenlid Gert Engelkens: “Kinderen die op jonge leeftijd in aanraking komen met sport hebben een veel grotere kans om ook op latere leeftijd gezond te blijven. In onze provincie is overgewicht een groot probleem, we zijn het aan onze kinderen verplicht om er alles aan te doen om hen wel een gezond toekomstperspectief te bieden’.

Gedeputeerde Gräper heeft na aandringen van de Partij van de Arbeid met brede steun vanuit de Staten, toegezegd binnen het sportbudget ruimte te zoeken om dit project te kunnen voortzetten.