Haren breidt uren huishoudelijke hulp uit

HAREN – De gemeente Haren gaat het aantal uren huishoudelijke ondersteuning voor hulpbehoevende alleenstaanden in de gemeente ophogen. Uit de evaluatie is gebleken dat het huidige aantal van 1,5 uur per week onvoldoende is.

Vanaf 1 juli 2015 wordt in Haren in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gewerkt met een algemene voorziening voor huishoudelijke hulp. Deze dienst bestaat onder meer uit een vast aantal uren hulp per week.

Dit betreft 1,5 uur ondersteuning per week voor alleenstaanden en 3 uur voor echtparen. De invoering van de algemene voorziening is goed en zonder veel problemen verlopen. Uit de tussenevaluatie is echter gebleken dat 1,5 uur per week door veel alleenstaanden als (te) weinig wordt ervaren.

Uitbreiding algemene voorziening

Voordat de algemene voorziening eind 2016 wordt geëvalueerd, wil de gemeente Haren haar inwoners op dit punt tegemoet komen. De gemeente Haren besluit voor het jaar 2016 het aantal uren per week voor alleenstaanden te verhogen van 1,5 naar 2 uur per week. De wijziging gaat in per 1 april 2016.

Werkgelegenheid

De uitbreiding van de uren algemene voorziening betekenen ook dat er meer werkgelegenheid ontstaat voor de schoonmaakbedrijven. Dit was een belangrijke voorwaarde voor de subsidie die het Rijk beschikbaar heeft gesteld om de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp op te vangen.