PvdA organiseert bijeenkomst over Oekraïnereferendum in Uithuizen

NOORD-GRONINGEN – Alle zeven afdelingen van de Partij van de Arbeid in Noord Groningen organiseren gezamenlijk een bijeenkomst over het Oekraïnereferendum in Uithuizen. De bijeenkomst is op 1 april om 19.45 uur in De Fakkel aan de Oosterstationsstraat en toegankelijk voor iedereen die wat meer wil weten over het referendum.

Op 6 april vindt het referendum plaats over het samenwerkingsverdrag van de Europese Unie met Oekraïne. Als enige land in de EU houdt Nederland hierover zo’n volksraadpleging. Wat zijn de gevolgen van een ja, wat van een afwijzing.

“De EU wil met Oekraïne een verdrag aangaan dat voor het grootste deel neerkomt op het regelen van gezonde handelsbetrekkingen die voor beide partijen voordelig zijn. Maar Europa biedt ook hulp bij een ordelijke en eerlijke inrichting van de samenleving. Het verdrag houdt uitdrukkelijk niet in dat Oekraïne lid wordt van de EU. Daar is het land in de verste verte niet klaar voor. Maar het verdrag is er wel op gericht om het land te helpen het eigen huis op orde te krijgen en daarmee de weerbaarheid tegen Rusland te vergroten”, aldus de PvdA.