Wethouder de Rook opent Park & Bike bij P + R Hoogkerk

datum:20160321 / locatie: Nederland, Hoogkerk, P & R Paul de Rook opent fietskluizen op P+R te Hoogkerk

GRONINGEN – Wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen en voorzitter Henk Brink van het Trio Beter Benutten Regio Groningen-Assen hebben maandagochtend de nieuwe Park & Bike geopend op P + R Hoogkerk.

Dat deden zij samen met vertegenwoordigers van DUO, Noorderpoort en het Alfa-college, de eerste huurders van stallingsplaatsen.

Groningen Bereikbaar heeft twee nieuwe, afgesloten fietsenstallingen laten plaatsen die bedrijven kunnen huren voor hun medewerkers. Het idee is dat deze werknemers hun auto parkeren op de P+R en per fiets hun weg vervolgen naar het werk in Groningen.

Minder files in de stad

De twee nieuwe fietsenstallingen op P+R Hoogkerk zijn afgesloten en bieden per stalling ruimte aan 16 fietsen. Groningen Bereikbaar heeft ze aangeschaft en deels gefinancierd uit het pakket Beter Benutten in de Regio Groningen-Assen. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid over weg, water en spoor te verbeteren. De gemeente Groningen gaat de stallingen beheren. Door gebruik te maken van de Park & Bike hebben medewerkers de mogelijkheid met de auto of de bus af te reizen naar de rand van de stad om vanaf de P+R hun rit per fiets te vervolgen. Zo zijn ze flexibel en hebben ze minder last van grote drukte in het verkeer. De Park & Bike draagt daarmee bij aan het terugdringen van files in en rond de stad Groningen.

Rij2op5

Na de opening van de Park & Bike volgde de aftrap van de landelijke fietscampagne Rij2op5. In deze campagne stimuleren bedrijven hun medewerkers om een jaar lang 2 van de 5 werkdagen de auto te laten staan en anders, bijvoorbeeld met de fiets of e-bike naar het werk te gaan. De deelnemende en geïnteresseerde bedrijven kregen maandagochtend een ontbijt aangeboden bij Grontmij. Onder hen waren medewerkers van Ikea, Menzis, Anker, RDW, Rijksuniversiteit Groningen en NDC mediagroep.

datum:20160321 / locatie: Nederland, Rozenburglaan 11 te Groningen / Grontmij kick off meeting voor de nieuwe fietsstimuleringscampagne Rij2op5
datum:20160321 / locatie: Nederland, Rozenburglaan 11 te Groningen / Grontmij
kick off meeting voor de nieuwe fietsstimuleringscampagne Rij2op5

Groningen fietsstad

Zestig procent van alle verkeersbewegingen in de stad Groningen gebeurt op de fiets. Door fietsen en het gebruik van e-bikes te stimuleren, reizen mensen milieuvriendelijker en vitaler en is Groningen ook beter voorbereid op grote projecten als de ombouw van de zuidelijke ringweg. Groningen Bereikbaar werkt nauw samen met het noordelijke bedrijfsleven om de verkeersoverlast tijdens de wegwerkzaamheden zo klein mogelijk te houden.