Lezing in de Remonstrantse Kerk: ‘Adel in de Groninger kerken’

MIDWOLDE / 16-1-2007 / Kerk. Herebank met deel grafmonument voor VP tijdschrift SOGK / Foto: Omke Oudeman

GRONINGEN – Saskia van Lier geeft woensdagavond 13 april een lezing in de Remonstrantse Kerk over adel in de Groninger kerken.

Sommige Groninger kerken ademen adel. Hoewel er feitelijk geen sprake was van adel in de provincie Groningen, gedroegen enkele families zich als ware baronnen op hun land en in ‘hun’ kerk. Vanwege hun grote landbezit hadden de families veel rechten in de plaatselijke kerk. Orgels, herenbanken, preekstoelen, rouwborden en rouwmonumenten werden door hen betaald en vaak voorzien van het familiewapen.

Adellijke kerkinterieurs

In nagenoeg alle oude kerken in Groningen manifesteert de Groninger adel zich, maar in sommige kerken meer dan in andere. De kerkinrichting lijkt in deze gevallen een verlengstuk te zijn van de eigen borg, waar ook met veel pracht en praal aan bezoekers getoond werd hoe rijk het familieverleden was en hoe groot de macht was. De dominee zal het er soms moeilijk mee gehad hebben: een mooie kansel geeft de schoonheid van Gods Woord weer, maar moet er een adellijk wapen op? In deze lezing neemt Saskia van Lier het publiek mee naar de ‘adellijke’ kerkinterieurs in Groningen. Saskia van Lier (Ameland, 1978) studeerde Klassieke talen en Godsdienstwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met name de historische kant van de verschillende geloofsculturen boeien haar. Ze is gespecialiseerd in kerkinrichting en houdt zich bezig met Groninger kerken.

Kunst In Zicht,/h4>
Deze lezing wordt georganiseerd door Stichting Kunst in Zicht in samenwerking met Bijzondere Locaties Groningen. Kunst in Zicht legt zich toe op het verbreiden van kennis over beeldende kunst, architectuur en archeologie om de ontwikkeling van belangstelling voor kunst bij zoveel mogelijk mensen aan te moedigen. Daartoe organiseert Kunst in Zicht lezingen, wandelingen en excursies. Bijzondere Locaties Groningen verhuurt vijf monumentale locaties in de stad en provincie Groningen, waaronder de Remonstrantse kerk en de Der Aa-kerk. Ontstaan vanuit de Stichting Der Aa-kerk zorgt Bijzondere Locaties Groningen met de opbrengsten uit de verhuur van deze gebouwen dat ze open kunnen blijven voor gebruik en midden in de samenleving blijven staan.

woensdag 13 april 2016
19.30 uur – 21.30 uur
€ 12,50
Opgave: Boekhandel Van der Velde, Akerkhof 45-47, Groningen

Remonstrantse kerk
Coehoornsingel 14
9711 BS Groningen